Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

Περί εφημεριών...

 Επειδή η επιχορήγηση πρώτου τριμήνου 2024 για την αποπληρωμή των εφημεριών δεν έχει ακόμη εκταμιευτεί δεν μπορούν να καταβληθούν προς το παρόν οι εφημερίες Ιανουαρίου 2024.