Μία σειρά από “παγίδες” για επιδείνωση του εργασιακού χρόνου των νοσοκομειακών γιατρών περιέχονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για το ωράριο.
Αυτό καταγγέλλει το προεδρείο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), το οποίο αξιολόγησε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Η ΕΙΝΑΠ εκτιμά τα εξής:
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 48 ώρες. Ο υπολογισμός, ωστόσο, δεν θα γίνεται ανά εβδομάδα, αλλά με περίοδο αναφοράς το τετράμηνο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο γιατρός μπορεί να υποχρεωθεί να εφημερεύει για πάνω από ένα μήνα 12ωρα τις καθημερινές.
Για πρώτη φορά, καθιερώνονται οι ατομικές συμβάσεις (opt out) για εθελοντική υπέρβαση των 48ώρων. Οι ατομικές συμβάσεις είναι προπομπός της κατάργησης του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας.
Η πείρα δείχνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των γιατρών, κυρίως των ειδικευόμενων, κάτω από την πίεση των διοικήσεων και την αδιαμφισβήτητη μείωση των αποδοχών θα υποχρεωθεί να κάνει ατομικές συμβάσεις.
Η ΕΙΝΑΠ δεν πείθεται πως το “opt out” θα ισχύσει για τρία χρόνια, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις, καθώς εφαρμόζονται μνημόνια διαρκείας, με απώτερο στόχο τα πρωτογενή “ματωμένα πλεονάσματα”.
Ο τεμαχισμός των εφημεριών σε βάρδιες σημαίνει παράδοση – παραλαβή ασθενών που μπορεί να απαιτήσει και ώρες, ειδικά σε νοσοκομεία κορμού με μεγάλο αριθμό εισαγωγών. Το 12ωρο θα γίνει 14ωρο...

Αποζημίωση

Η προσαυξημένη αποζημίωση της νυχτερινής βάρδιας και των αργιών καταργείται. Αντισταθμιστικά δίνεται 6% αύξηση της ωριαίας αποζημίωσης της εφημερίας και το ισοζύγιο θα είναι αρνητικό.
Οι ειδικευμένοι θα κάνουν και ενεργείς εφημερίες και ετοιμότητας. Οι εφημερίες ετοιμότητας δεν υπολογίζονται συνολικά στον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας. Θα υπολογίζεται μόνο ο χρόνος που θα βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο. Είναι γνωστές οι ευρωπαϊκές Οδηγίες για τεμαχισμό του χρόνου εργασίας σε ενεργό και ανενεργό.
Η ρύθμιση αυτή είναι προάγγελος για περισσότερη ελαστικοποίηση και απλήρωτη εργασία. Εφαρμόζεται ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες.

Μέτρα

Το προεδρείο της ΕΙΝΑΠ εκτιμά πως τα μέτρα αυτά δεν προάγουν ούτε την υγεία του ελληνικού λαού, ούτε βελτιώνουν τη ζωή των νοσοκομειακών γιατρών.
Κάνει λόγο για “εργασιακή αιχμαλωσία” και ένα καθεστώς εφάμιλλο ή και χειρότερο του σημερινού.
Διεκδικεί εξάωρο, πενθήμερο και 30ωρο, με σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας. Ζητεί το πολύ μια εφημερία την εβδομάδα, με ρεπό την επόμενη μέρα και επαρκή χρόνο ανάπαυσης, εντός του εφημεριακού χρόνου, κατά τη διάρκεια της 24ωρης εφημερίας.
Δημ.Κ.