Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009

Αιτιολογική έκθεση σχέδιου νόμου - ΕΣΥ _ Την Τρίτη 1/12/2009 η συζήτηση στη Βουλή

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Οικονομική ενίσχυση κοινωνικής
αλληλεγγύης, εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγά-
λων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιου-
σίας και άλλες διατάξεις των Υπουργείων Οικονομικών,
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

Άρθρο 6


Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα όρια των συνολικών αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ, στην απασχόληση του ιατρικού και νο-
σηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ λόγω της πανδημίας της νέας γρίπης αλλά και στη σύσταση θέσεων ιατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία, ειδικότερα:

Με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται η δεύτερη περίοδος του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), προκειμένου το προβλεπόμενο όριο των αμοιβών των ιατρών του Ε.Σ.Υ., το οποίο οριζόταν σε σχέση με το προηγούμενο μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών, να ε-
ναρμονιστεί με το νέο μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών (άρθρο 57 του ν. 3691/2008).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 το σύνολο των αποδοχών της οργανικής θέσης των ιατρών του Ε.Σ.Υ. και των πρόσθετων αμοιβών τους κατά μήνα, δεν μπορεί να υπερβεί τις μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν σε Αρεοπαγίτη με 29 χρόνια
υπηρεσίας, χωρίς την οικογενειακή παροχή. Τυχόν υπέρβαση του ποσού αυτού περικόπτεται από την αποζημίωση των εφημεριών.

Μετά την εφαρμογή του νέου μισθολογίου ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που ορίζεται με το ν. 3754/2009, έχουν προκύψει σοβαρά προβλήματα πληρωμής των εφημεριών, λόγω υπέρβασης του πλαφόν.
Η προτεινόμενη διάταξη των παραγράφων 1 και 2 συνδέει τις συνολικές αποδοχές και αμοιβές των ιατρών με το όριο που καθορίζει το νέο μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών, και συγκεκριμένα με τις αποδοχές που αντιστοιχούν σε Εφέτη με 19 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς οικογενειακή παροχή (6445 ευρώ σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα), που καθορίστηκαν με το ν. 3691/2008, προκειμένου να εκλείψουν τα προβλήματα από τη μη δυνατότητα αποζημίωσης δεδουλευμένων εφημεριών και να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και η απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος εφημεριών.

Επίσης, προβλέπεται ότι το νέο όριο στις πρόσθετες αμοιβές των ιατρών του Ε.Σ.Υ. ανατρέχει από 1.1.2009, ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νέου μισθολογίου των ιατρών του Ε.Σ.Υ.

Με την παράγραφο 3 παρέχεται η δυνατότητα, σε περίπτωση πανδημιών, να αποζημιωθεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αν κριθεί απαραίτητη η απασχόλησή του πέραν του ωραρίου εργασίας και των εφημεριών. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα να ορισθεί με κανονιστική απόφαση το ύψος της αποζημίωσης, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος απόδοσής της, χωρίς να υπολογίζεται στο σύνολο των αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών της οργανικής τους θέσης.

Με την παράγραφο 4 συνιστώνται 1.000 θέσεις ειδικευμένων ιατρών του Ε.Σ.Υ., για την άμεση στελέχωση των νοσοκομείων με το απαιτούμενο ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να εφαρμοσθεί το νέο σύστημα εφημερίας του ιατρικού προσωπικού και να ενισχυθούν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών λόγω της πανδημίας της νέας γρίπης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την πρόταση στην οποία κατέληξε η Κοινή Επιτροπή του άρθρου 5 του ν. 3754/2009. Η κατανομή των θέσεων κατά ιατρική ειδικότητα και νοσηλευτικό ίδρυμα του Ε.Σ.Υ. προβλέπεται να γίνει με κανονιστική απόφαση.


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009

‘Ωρα 6.00’ μ.μ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΒ’

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2009

‘Ωρα 10.00’ π.μ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2009

‘Ωρα 9.30’ π.μ.

Σ Χ Ε Δ Ι Α Ν Ο Μ Ω Ν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «’Εκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις».

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Χρήστος Αηδόνης και Μαργαρίτης Τζίμας

Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της, της 26.11.2009, τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε 2 έως 3 συνεδριάσεις.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣΠηγές: Επιτροπές Βουλής

Εισήγηση Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων


Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ - ΟΕΝΓΕ (23/11/09)

Συναντήθηκε σήμερα Δευτέρα 23 Νοεμβρίου η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ με την Υπουργό Υγείας κ. Μ. Ξενογιαννακοπούλου και την Υφυπουργό κ. Φ. Γεννηματά. Αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν τα ζητήματα που έχουν τεθεί μέσω δύο υπομνημάτων που έχει αποστείλει η ΟΕΝΓΕ στο Υπουργείο καθώς και η τελευταία απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου.
Η Υπουργός Υγείας μας παρουσίασε τις νομοθετικές διατάξεις που εισάγονται στη Βουλή στο νομοσχέδιο «για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης» . Από τη συ-ζήτηση προέκυψαν τα εξής:

Το πλαφόν Εφέτη με 19 χρόνια προϋπηρεσίας ανέρχεται στα 6.443,07 ευρώ. Η ρύθμιση έχει αναδρομικότητα από 1ης Ιανουαρίου 2009 και το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί εντός 10ημέρου.

Από πλευράς μας επισημάνθηκε ότι:
1.- Εμμένουμε στην ολοσχερή κατάργηση του πλαφόν. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση βελτιώνει την κατάσταση, όσο όμως δεν προχωρούν οι προσλήψεις και δεν θεσμοθετείται πρότυπο εφημέρευσης θα συνεχίζουν να υπάρχουν ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν και ένας αριθμός γιατρών που τις καλύπτει θα μένει απλήρωτος. Εν κατακλείδι τονίσαμε ότι το θέμα του πλαφόν αφορά στις ανάγκες που η πολιτεία οφείλει να καλύπτει σε υπηρεσίες υγείας και τις οποίες δεν επιτρέπεται να καλύπτει με εξαναγκασμό ή απλήρωτη εργασία.

2.- Πρέπει άμεσα να ενημερωθούν για την προωθούμενη ρύθμιση τα λογιστήρια των Νοσοκομείων, τα Εντελλόμενα και οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου με κοινό έγγραφο των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, διότι ο νόμος θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ μετά τις 25 Δεκεμβρίου, οπότε θα είναι αδύνατη η όποια εκκαθάριση και πληρωμή των διαφορών που προκύπτουν.

Σχετικά με την σύσταση και κατανομή των 1000 θέσεων τονίσαμε ότι πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα ότι όντως οι οργανικές θέσεις που έχουν ήδη σταλεί στα Νοσοκομεία είναι 671, διότι έχουμε βάσιμες πληροφορίες ότι μπορεί να είναι 601, δηλαδή 70 λιγότερες. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις προς σύσταση πρέπει να είναι 1070, προκειμένου τα άθροισμα να παραμείνει 1700.
Τονίσαμε επίσης ότι υπάρχει σοβαρή ολιγωρία στην αποστολή των 300 θέσεων ειδικευομένων προς έγκριση στο ΚΕΣΥ, πράγμα για το οποίο η Υπουργός αδυνατούσε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει.

Σχετικά με την πληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών η Υπουργός δήλωσε ότι δεν θα μείνει ούτε μία απλήρωτη εφημερία. Μας είπε ότι η ΚΥΑ για τις εφημερίες Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου έχει υπογραφεί από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ για τις εφημερίες Νοεμβρίου έδωσε ασαφή απάντηση αποφεύγοντας να πει πού βρίσκονται επακριβώς. Την ίδια ασαφή απάντηση έδωσε για την επιχορήγηση Νοσοκομείων που έχουν απλήρωτες εφημερίες Αυγούστου ή προγενέστερων μηνών.

Ως ΟΕΝΓΕ τονίσαμε ότι η 10η Δεκεμβρίου είναι η απώτατη καταληκτική ημερομηνία, πέραν της οποίας οποιοδήποτε ένταλμα θα μείνει ανεκτέλεστο και οι γιατροί απλήρωτοι παρά τις όποιες δηλώσεις. Ζητήσαμε λοιπόν άμεσες ενέργειες, άλλως θα υπάρξει έκρηξη στα Νοσοκομεία.
Η Υπουργός δήλωσε ότι δεν είχε ασχοληθεί με το επίδομα τροφής των γιατρών που υπηρετούν στα ΚΥ και θα το πράξει προσεχώς. Τουναντίον δήλωσε ότι ανακάλεσε το έγγραφο που αφορά στην περικοπή της άδειας και του χρονοεπιδόματος των επικουρικών γιατρών.
Σχετικά με τις αναβαθμίσεις η Υπουργός δήλωσε ότι δεν έχει ασχοληθεί η ίδια με την υπογραφή όσων εκκρεμούν στο Υπουργείο και θα εκχωρήσει αρμοδιότητα στο νέο Γενικό Γραμματέα κ. Πολύζο.

Σχετικά με την επαπειλούμενη κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών η Υπουργός δήλωσε ότι δεν είναι του παρόντος να συζητήσουμε το θέμα, δεδομένου ότι το φορολογικό νομοσχέδιο θα έρθει τον Φεβρουάριο. Από πλευράς μας τονίσαμε ότι θεωρούμε το ζήτημα μείζονος σημασίας και ζητήσαμε να μεταφέρει στον Υπουργό Οικονομικών ότι τα Νοσοκομεία και ΚΥ θα νεκρώσουν αν γίνει απόπειρα επιπλέον φορολόγησης των εφημεριών και του επιδόματος βιβλιοθήκης.

Σχετικά με τις θέσεις που βρίσκονται προς προκήρυξη στα Νοσοκομεία ζητήσαμε από την Υπουργό να δώσει έγγραφη εντολή στις Διοικήσεις να τις προκηρύξουν. Επίσης να δώσει έγγραφη εντολή ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι αναβαθμίσεις, δεδομένων των προβλημάτων που ανακύπτουν σε ορισμένα Νοσοκομεία.

Για όσους συμμετέχουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στην αντιμετώπιση της πανδημίας η Υπουργός δήλωσε ότι καλύπτονται από την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να πληρωθούν ακόμη και καθ΄ υπέρβαση του πλαφόν, κάνοντας όμως έκκληση να μην υπάρξει καταστρατήγηση του μέτρου. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας δεν είναι γνωστές και θα καθοριστούν με Υπ. Απόφαση. Από πλευράς μας ζητήσαμε να διερευνηθεί η δυνατότητα συγκρότησης ιατρείων γρίπης σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας, ώστε να μη συνωστίζονται τα περιστατικά με τους υπόλοιπους ασθενείς. Επίσης επισημάναμε ότι αντιμετώπιση της πανδημίας δεν είναι μόνον το εμβόλιο, αλλά κυρίως η θωράκιση του συστήματος με προσλήψεις, λειτουργία των ΜΕΘ και κυρίως σύσταση της ΠΦΥ.

Αναφέρθηκαν από πλευράς μας πληροφορίες για περικοπή κονδυλίων εφημεριών κατά 10% σε εφαρμογή σχετικής εγκυκλίου Λέγκα, προβλήματα με τα 12μόρια που τινάζουν στον αέρα την εκταμίευση κονδυλίων εφημεριών και προβλήματα με Επιτρόπους στην Α΄ ζώνη σχετικά με το 17ωρο της εφημερίας. Κρατήθηκαν από την Υπουργό ως σημειώσεις για να διερευνηθούν.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Μετά τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου επακολούθησε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας. Διαπίστωση είναι ότι οι απαντήσεις που λάβαμε, παρά τα επιμέρους θετικά που διαφαίνονται, δεν είναι ικανοποιητικές. Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος δεδουλευμένες εφημερίες να μείνουν απλήρωτες, ενώ επικρέμαται η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης. Σε αρκετά ζητήματα δεν λάβαμε απαντήσεις ή αυτές που λάβαμε είναι συγκεχυμένες.
Για όλους τους παραπάνω λόγους η Εκτελεστική Γραμματεία επαναβεβαιώνει την ανάγκη των κινητοποιήσεων που αποφασίστηκαν στο πρόσφατο Γενικό Συμβούλιο και καλεί τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά σ΄ αυτές και ιδιαίτερα στην απεργία της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου.
Επίσης η ΕΓ αποφάσισε:
1.- να στείλει άμεσα επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με το θέμα της φορολόγησης των εφημεριών, η οποία θα περιλαμβάνει τις επισημάνσεις που κάναμε σήμερα στην Υπουργό Υγείας.
2.- να ζητηθεί συνάντηση με το νέο Γενικό Γραμματέα κ. Πολύζο

Νέα συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου θα γίνει την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, η οποία θεωρείται και ως καταληκτική ημερομηνία για ενταλματοποίηση δεδουλευμένων.

Συναδελφικά
Δημήτρης Βαρνάβας

Πλαφόν, προσλήψεις, προκηρύξεις..ΜΕΘ

Από σημερινή (23/11/2009) συνέντευξη της Υπουργού Υγείας προκύπτει:

 1. Οι κλίνες εντατικής που χρειάζονται νοσηλευτικό προσωπικό για να λειτουργήσουν είναι 95. Επιπλέον υπάρχουν και 45 κλίνες οι οποίες πέραν του νοσηλευτικού προσωπικού χρειάζονται και μία στήριξη σε επίπεδο εξοπλισμού.
 2. Το υπουργείο προωθεί την άμεση πρόσληψηπερίπου 300 συμβασιούχων νοσηλευτών από τους οποίους οι 200 θα είναι μέσω εδικού κονδυλίου του ΚΕΕΛΠΝΟ.
 3. Για τις 1000 προσλήψεις ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ η πίστωση υπάρχει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
 4. Είναι ήδη σε εκκρεμότητα η διαδικασία δυο προκηρύξεων 1700 θέσεων και 1400 θέσεων μη ιατρικού προσωπικού, που είχαν «δρομολογηθεί» από την προηγούμενη κυβέρνηση και οι οποίες θα ενοποιηθούν σε μια προκήρυξη.
Το πλαφόν για τους μισθούς των γιατρών ανεβαίνει στις 6.444 ευρώ από 5.150 περίπου που ήταν σήμερα και με αναδρομικότητα από 1/1/2009

Η Υπουργός επίσης επισήμανε ότι με διάταξη που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου οικονομικών, προβλέπεται η δυνατότητα όταν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες είτε πανδημίας, είτε οποιαδήποτε άλλη καταστροφή και χρειάζεται να επιστρατευτείτο προσωπικό του ΕΣΥ, να υπάρχει η δυνατότητα να αποζημιώνονται οι εργαζόμενοι υπερωριακά πέραν του τι προβλέπει κάθε φορά ο νόμος για το πλαφόν.

Όλη η συνέντευξη της Υπουργού εδώ

Αύριο συνεδριάζει η επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Οικονομική Ενίσχυση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εισφορά Κοινωνικής Ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις»
Εισηγητές: Χρήστος Αηδόνης και Μαργαρίτης Τζίμας

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2009

Συνέχεια ενημέρωσης μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου για πλαφόν κλππ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
¦ Η Υπουργός Υγείας εσκεμμένα απέφυγε να συναντήσει την ΟΕΝΓΕ πριν τη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου, θέλοντας να διερευνήσει το επίπεδο αντίδρασης των γιατρών και να πράξει αναλόγως. Για κακή
της τύχη το Γενικό Συμβούλιο αντέδρασε σθεναρά, προγραμματίζοντας έκρηξη κινητοποιήσεων ανάλογη με την περσινή. Μόλις λοιπόν είδε η κ. Υπουργός τα σκούρα ανέσυρε από τη συντήρηση και προώθησε ταχύτα-
τα τις νομοθετικές ρυθμίσεις1 σχετικά με το πλαφόν και τις 1000 θέσεις γιατρών και ζήτησε άμεση συνάντηση με την ΟΕΝΓΕ.
Πρόκειται για θετική, όχι όμως ικανοποιητική αντίδραση.  Το νέο πλαφόν σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις ανέρχεται περί τις 6100 ευρώ και καλύπτει ένα ποσοστό συναδέλφων που αναγκαστικά έ-
καναν μεγάλο αριθμό εφημεριών. Δεν καλύπτει όμως όλους τους για τρούς, όλα τα Τμήματα, όλα τα Κέντρα Υγείας. Τι θ΄ απαντήσει τώρα η κάθε Διοίκηση στους γιατρούς που υπερβαίνουν το νέο πλαφόν; Θα εκ-
δώσει «εντέλλεσθε»;
Η λύση είναι τρίποδη: κατάργηση του πλαφόν Αρεοπαγίτη, πρότυπο εφημέρευσης και προσλήψεις γιατρών, ώστε κανείς να μην κάνει περισσότερο από μία εφημερία την εβδομάδα.
Η νομοθετική ρύθμιση με τη μορφή που είναι διατυπωμένη πάσχει σ΄ένα πρακτικό ζήτημα: οφείλει να προσδιορίζει επακριβώς στο κείμενο του νομοσχεδίου το ύψος των αποδοχών του Εφέ(ν)τη με 19 χρόνια προϋπηρεσίας για το 2009. Εάν δεν το πράξει πρέπει να περιμένουμε ώστε να επακολουθήσει Υπουργική Απόφαση που θα το προσδιορίζει και θα φτάσουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Η εκκαθάριση 8μήνου οφείλει να
λοκληρωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα και να προωθηθεί στα Εντελλόμενα, άλλως οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις του πλαφόν θα είναι άνευ αντικειμένου, αφού θα μείνουμε απλήρωτοι λόγω αλλαγής οικονομικού
έτους.
Ίδιας τάξεως ζήτημα ανακύπτει και για τις εφημερίες Νοεμβρίου. Γι αυτές δεν έχει γραφτεί ακόμη ούτε σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, διότι περιμένουν την πρόσθετη επιχορήγηση από το Υπουργείο Οικονομικών,
η οποία δεν έχει φανεί στον ορίζοντα. Εάν αυτό δεν συμβεί μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα τις εφημερίες Νοεμβρίου θα τις διεκδικούμε με προσφυγές στα δικαστήρια, τροφοδοτώντας τους δικηγόρους και καταναλώ-
νοντας μεγαρόσημα.
¦ Κι ερχόμαστε στο ζήτημα της αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών. Η Υπουργός πρέπει στην αυριανή συνάντηση με την ΟΕΝΓΕ να δεσμευτεί με κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν πρόκειται να θιγεί κατ΄ ελά-
χιστον η φορολόγηση εφημεριών, όπως και το αφορολόγητο του επιδόματος Βιβλιοθήκης. Τυχόν ανατροπές στα δύο αυτά ζητήματα που προβλέπονται στην κλαδική συμφωνία θα σημάνει αυτόματα ότι αυτή κατα-
πίπτει με ευθύνη της κυβέρνησης. Η πρόσφατη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου προειδοποιεί σαφώς την Κυβέρνηση «ότι αν συνεχίσει να παραβιάζεται μονομερώς η Σ.Σ.Ε, η ΟΕΝΓΕ θα επανεξετάσει τη στάση της
με προοπτική την καταγγελία της».
¦ Οι εφημερίες ήδη αμείβονται στο 60% της πραγματικής τιμής ως υπερωρίες, άρα φορολογούνται στην πηγή με 40% και στη συνέχεια το εναπομείναν ποσό φορολογείται επιπρόσθετα με 20%. Πρόκειται συνεπώς
για παντελώς άδικο μέτρο τυχόν εξομοίωση των εφημεριών με αποδοχές εφοριακών ή άλλων κλάδων.
¦ Η απεργία που προκηρύχτηκε από την ΟΕΝΓΕ τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου πρέπει να πετύχει και μάλιστα πρέπει να συγκεντρώσει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά. Πρόκειται για σαφέστατο μήνυμα προειδοποίησης
προς την κυβέρνηση ότι ως νοσοκομειακοί γιατροί βρισκόμαστε σε ετοιμότητα ν΄ αντιδράσουμε σε απόπειρες αφαίρεσης όσων κατακτήσαμε με αγώνες τα τελευταία χρόνια. Η απεργία αυτή ανοίγει ένα κύκλο κινητο-
ποιήσεων με επισχέσεις προκειμένου να εισπράξουμε δεδουλευμένες αποδοχές και ήταν εκείνη που ανάγκασε την κυβέρνηση να εισάγει στη Βουλή τις νομοθετικές ρυθμίσεις για το πλαφόν και τις 1000 θέσεις. Αξί-
ζει λοιπόν τον κόπο να χάσουμε ένα μεροκάματο στις 30 Νοεμβρίου προκειμένου να διασφαλίσουμε πολλά περισσότερα στο μέλλον.
¦ Το επίδομα τροφής των γιατρών που υπηρετούν στα ΚΥ και το ΕΚΑΒ αναφέρθηκε εκτενώς στην Υπουργό και στα δύο υπομνήματα της ΟΕΝΓΕ. Εντούτοις δεν το συμπεριέλαβε στις νομοθετικές ρυθμίσεις,
πράγμα που συνιστά μείζον πρόβλημα, αφού το Ελεγκτικό Συνέδριο ζητά επιστροφές από κάθε γιατρό που εγγίζουν τις 3000 ευρώ. Θα τεθεί εκ νέου από την ΟΕΝΓΕ στην αυριανή συνάντηση. Οψώμεθα.

¦ Σε επίσκεψη στο Τμήμα ΝΠΔΔ του Υπουργείου μας ενημέρωσαν ότι τις αναβαθμίσεις που εκκρεμούσαν θα τις υπέγραφε ιδιοχείρως η Υπουργός το Σαββατοκύριακο. Μας έδειξαν μάλιστα κάτι σωρούς εγγράφων.
Ευχόμαστε να δούμε αύριο την Υπουργό χωρίς γύψο στο χέρι.
¦ Δεν έχει φτάσει στα Νοσοκομεία έγγραφο που να ενεργοποιεί εκ νέου τις αναβαθμίσεις και ορισμένες Διοικήσεις το χρησιμοποιούν ως πρόσχημα να μη συγκαλούν Γενικές Συνελεύσεις. Πρέπει άμεσα να ρυθμι-
στεί το ζήτημα, ταυτόχρονα με την επανέναρξη των κρίσεων σε θέσεις
που εκκρεμούσαν.

Συναδελφικά
Δημήτρης Βαρνάβας

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2009

Κατατέθηκε σχέδιο νόμου με ρυθμίσεις για το πλαφόν και τη σύσταση 1000 θέσεων ειδικευμένων γιατρών

Από το συνάδελφο Δ. Βαρνάβα (http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=12641)Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου "Οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης".
Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα όρια των συνολικών αποδοχών των γιατρών του ΕΣΥ , στην απασχόληση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ λόγω της πανδημίας της νέας γρίπης αλλά και στη σύσταση θέσεων ιατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία.
Το κείμενο των διατάξεων, όπως ακριβώς αυτές διατυπώνονται στο σχέδιο νόμου έχει ως εξής:

"Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. Η δεύτερη περίοδος της παρ. 9 του άρθρου 45 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ Α΄ 297) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και των πρόσθετων αμοιβών τους κατά μήνα, δεν μπορεί να υπερβεί τις μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν σε Εφέτη με 19 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς την οικογενειακή παροχή, όπως οι αποδοχές αυτές καθορίστηκαν από το άρθρο 57 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166)».
2. Η ισχύς της δεύτερης περιόδου της παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, όπως αντικαταστάθηκε με την προηγούμενη παράγραφο, αρχίζει από 1.1.2009, ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του νέου μισθολογίου των ιατρών του Ε.Σ.Υ. και των ειδικευομένων, όπως αυτό καθορίστηκε με το άρθρο 6 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ Α΄ 43). 3. Σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών όπως πανδημιών και φυσικών καταστροφών, που απαιτούν την απασχόληση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. καθώς και του προσωπικού των ΝΠΙΔ εποπτευομένων από το ΥΥΚΑ, πέραν του ωραρίου εργασίας και των εφημεριών, μπορεί να παρέχεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, ο τρόπος απόδοσης της αποζημίωσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής .
Η αποζημίωση αυτή δεν προσμετράται στο όριο των αποδοχών όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.
4. Προκειμένου να καταστεί δυνατή και να ολοκληρωθεί η πρόσληψη των ιατρών, που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ Α΄ 43), συνιστώνται για τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Χώρας, χίλιες (1.000) θέσεις ειδικευμένων ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).
Η αριθμητική κατανομή των θέσεων αυτών κατά ιατρική ειδικότητα, στα νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ., γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως".

Σχόλιο:
Επειδή έχουμε άγνοια για το ύψος των αποδοχών του Εφέτη με 19 χρόνια προϋπηρεσίας, θα διερευνήσουμε το θέμα προκειμένου με νέα ανάρτηση να δώσουμε ασφαλείς πληροφορίες.
Σημειωτέον, η Υπουργός Υγείας χτες αρνήθηκε να ορίσει συνάντηση με την ΟΕΝΓΕ. Μετά την ανακοίνωση των κινητοποιήσεων που αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ η Υπουργός άλλαξε τακτική και ζήτησε να συναντηθεί μέ την ΟΕΝΓΕ το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου.Σχόλιο ΣΝΙ ΡΟΔΟΥ

Για το τι σημαίνει τώρα «Το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και των πρόσθετων αμοιβών τους κατά μήνα, δεν μπορεί να υπερβεί τις μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν σε Εφέτη με 19 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς την οικογενειακή παροχή, όπως οι αποδοχές αυτές καθορίστηκαν από το άρθρο 57 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166)».

Ερωτηματικό....για την ώρα.

Ο φίλος ο Δημήτρης Βαρνάβας υποψιάζεται οτι θα είναι γύρω στα 6000-6500 ευρώ το πλαφόν. Αν το συνδυάσουμε με την εξαγγελία οτι το ανώτατο πλαφόν στο δημόσιο (εκτός Δικαστικών φυσικά...αλλοίμονο) θα είναι 6500 ευρώ, κάπου εκεί θα βρίσκεται η αλήθεια.

Είδομεν......

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2009

Απόφαση Γενικού Συμβουλίου ΟΕΝΓΕ

ΟΕΝΓΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ
Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ στη συνεδρίασή του την 19η Νοεμβρίου 2009 διαπιστώνει ότι η νέα Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας εξαντλούνται σε γενικόλογες διακηρύξεις για « επαναθεμελίωση
του ΕΣΥ» και σε δηλώσεις συμπάθειας προς τα αιτήματα των λειτουργών του.
Απουσιάζουν οι σαφείς παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της τραγικής κατάστασης του δημόσιου συστήματος υγείας και των πιο εκρηκτικών προβλημάτων των νοσοκομειακών γιατρών, που αναλύσαμε
σε γραπτό υπόμνημά μας. Συγκεκριμένα προωθητικά μέτρα δεν υπάρχουν.
Αντίθετα, στο προσχέδιο Προϋπολογισμού του 2010 και στις ανακοινώσεις δημοσιονομικής τρομοκρατίας της Κυβέρνησης για την Οικονομία, που επικαλείται το σύμφωνο σταθερότητας της Ε.Ε, προ-
βλέπεται μείωση των δαπανών για τις εφημερίες, μικρό κονδύλιο για προσλήψεις ιατρικού – νοσηλευτικού προσωπικού, κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης της υπερωριακής εργασίας, πάγωμα των μισθών.
Οι νοσοκομειακοί γιατροί είμαστε εξοργισμένοι καθώς διαιωνίζεται ο μακροχρόνιος εμπαιγμός μας. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε.
Αρκετά υποστελεχωμένα Τμήματα Νοσοκομείων κλείνουν, πολύ περισσότερα αδυνατούν να διεκπεραιώσουν τα προγράμματα εφημεριών τους με ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, δεδουλευμένες εφημερίες μας
δεν πληρώνονται.
Το Γενικό Συμβούλιο καλύπτει όλες τις μορφές κινητοποιήσεων που έχουν αρχίσει σε αρκετές Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών, και όσων Γενικών Συνελεύσεων καταλήγουν εφεξής σε σχεδιασμούς δράσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ακόμη να προχωρήσουμε σε :
Ø 24/ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική ΑΠΕΡΓΙΑ την ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Νοεμβρίου 2009.
Ø Κατάθεση προγραμμάτων εφημερίας για τον Δεκέμβρη μέχρι τα όρια της αμοιβής τους.
Επισημαίνουμε ότι σε οποιαδήποτε κινητοποίηση οι νοσοκομειακοί γιατροί θα καλύπτουν τις ανάγκες των περιστατικών που προκύπτουν από την πανδημία της γρίπης.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

1. Την προκήρυξη των 2000 νέων θέσεων γιατρών που έχουν εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
2. Την άμεση πληρωμή όλων των δεδουλευμένων εφημεριών και ομαλοποίηση της αμοιβής τους.
3. Την νομοθετική κατάργηση του πλαφόν δαπανών για τις εφημερίες που αναγκαστικά πραγματοποιούμε και της απαράδεκτης τακτικής εφαρμογής 12/μορίων , η οποία έχει καταργηθεί νομοθετικά από 5ετίας.
4. Την απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας εξέλιξης του Ν. 3754

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ:

1.Την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Υπουργείου Υγείας ΟΕΝΓΕ για το πρότυπο εφημέρευσης, τα Τμήματα Επειγόντων περιστατικών, τις προσλήψεις 2.500 νέων γιατρών το 2010.
2. Την πλήρη εφαρμογή της Σ.Σ.Ε της 1ης - 12 – 08 και την επικαιροποίησή της για το 2010.
3. Την ανάκληση της απαράδεκτης εγκυκλίου που στερεί τους επικουρικούς γιατρούς από άδειες και χρονοεπίδομα.
4. Την σύντομη αποπεράτωση των κρίσεων γιατρών ΕΣΥ και συνεχίζουν να εκκρεμούν.
5. Την αύξηση των δαπανών του Προϋπολογισμού του 2010 για εφημερίες και προσλήψεις στο ΕΣΥ.
6. Την εξαίρεση των εφημεριών που αναγκαστικά πραγματοποιούνται από την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης.
7. Την κάλυψη των αναγκών του ΕΚΑΒ , των υποστελεχωμένων Τμημάτων και την απόδοση σε λειτουργία όλων των ετοίμων κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ.
8. Την προώθηση της Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.


Το Γενικό Συμβούλιο προειδοποιεί την Κυβέρνηση ότι αν συνεχίσει να παραβιάζεται μονομερώς η Σ.Σ.Ε, η ΟΕΝΓΕ θα επανεξετάσει τη στάση της με προοπτική την καταγγελία της.
Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ ζητά άμεσα, νέα συνάντηση με την Υπουργό Υγείας.
Το Γενικό Συμβούλιο αποφασίζει την διενέργεια του 7ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΕΝΓΕ για το τριήμερο 5, 6, 7 Φεβρουαρίου 2010.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ

Εμπλοκή με τις αναβαθμίσεις γιατρών ΕΣΥ

Από τη σημερινή σύσκεψη στα γραφεία της ΟΕΝΓΕ, προέκυψαν αρκετά θέματα τα οποία και δεν προοιωνίζουν ευχάριστες εξελίξεις.

 • Αναβαθμίσεις γιατρών ΕΣΥ που προβλέπονται από τη Κλαδική Συμφωνία.
Όσες αναβαθμίσεις έγιναν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2009, ισχύουν και θα υπογραφούν. Οι υπόλοιπες που έγιναν μετά την 7η Σεπτεμβρίου, θα επιστραφούν στα Νοσοκομεία και θα επανεξετασθούν. Αναμένεται επίσημη αιτιολόγηση αυτής της απόφασης.

 • Πλαφόν
Καμμία εξέλιξη στο θέμα και απομένει να διευκρινιστεί αν το εξαγγελθέν πλαφόν των 6500 ευρώ σαν ανώτατο όριο αποδοχών στο Δημόσιο, έχει εφαρμογή και για τους γιατρούς του ΕΣΥ. Αφήνεται εντέχνως να διαρρέεται το ενδεχόμενο μείωσης των εφημεριών και αύξησης ή κατάργησης της αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών

 • Κονδύλια εφημεριών
Ακόμη δεν έχουν εμφανιστεί τα κονδύλια για το 3ο τετράμηνο 2009, με ορατό πλέον τον κίνδυνο να μην καταβληθούν οι εφημερίες Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου εγκαίρως, και να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αποπληρωμής εφημεριών Νοεμβρίου.
Παράλληλα καταφθανούν και τα πρώτα εκκαθαριστικά τα οποία και θα αναλυθούν για να καθοριστεί η περαιτέρω στάση μας.

 • Προσλήψεις
Νεφελώδες το τοπίο για το ύψος και το χρονοδιάγραμμα των προσλήψεων. Με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού, οι 3000 προσλήψεις μάλλον δεν θα ισχύσουν για το 2010 και παραπέμπεται η ολοκλήρωσή τους το 2011, παρά τη δραματική κατάσταση υποστελέχωσης των Νοσοκομείων.

 • Οργανισμός Νοσοκομείου
Παρά τις υποσχέσεις και δεσμέυσεις, καμμία εξέλιξη δεν υπάρχει στο θέμα του Οργανισμού. Ο Σύλλογος μας, στη Γενική Συνέλευση που θα ακολουθήσει, θα θέσει το θέμα περαιτέρω διεκδίκησης του θέματος με όποιο τρόπο κριθεί σκόπιμος και ωφέλιμος.Την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου θα γίνει Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΝΙ ΓΝ Ρόδου, για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων, με ορατό πλέον το ενδεχόμενο έναρξης κινητοποιήσεων.
Άλλη μια ιστορία επαναλαμβάνεται στο ταλαίπωρο χώρο της Υγείας και ειδικά για τα Νοσοκομεία του Νομού μας.

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009

Ενιαίο πλαφόν μισθών στο Δημόσιο 6.500 ευρώ

Πλαφόν στους μισθούς του Δημοσίου

Καμία αύξηση στις αμοιβές άνω των 2.000 ή 2.500 ευρώ τον μήνα και περικοπές αποδοχών άνω των 6.500 ευρώ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ζ. ΤΣΩΛΗΣ | Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009
Εκτύπωση Αποστολή με Email
Μικρό μέγεθος γραμματοσειράς Μεσαίο μέγεθος γραμματοσειράς Μεγάλο μέγεθος γραμματοσειράς
Προσθήκη στο Delicious Προσθήκη στο Digg Προσθήκη στο Facebook Προσθήκη στο Newsvine Bookmark
Στην προσαρμογή του προϋπολογισμού του 2010 στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με πρόσθετες περικοπές δαπανών, αρχής γενομένης από τους υψηλούς μισθούς στο Δημόσιο, και με φορολογικά βάρη για όλους προχωρεί ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου μετά το μπαράζ συστάσεων από τις Βρυξέλλες και τη Φραγκφούρτη.

Ο υπουργός θα φέρει σήμερα προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο το τελικό σχέδιο του νέου προϋπολογισμού, με τον οποίο επιχειρείται το έλλειμμα να περιοριστεί κοντά στο 9% του ΑΕΠ το 2010, προσπάθεια που θα στηριχθεί σε τρεις άξονες:

1 Στη γενική αύξηση της φορολογίας, δηλαδή των άμεσων φόρων στα υψηλά εισοδήματα, στη μεγάλη ακίνητη περιουσία, στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και στην αύξηση των έμμεσων φόρων (καύσιμα, ποτά και τσιγάρα).

2 Στη γενικευμένη προσπάθεια περικοπής δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και των μισθών του Δημοσίου.

3 Στην εξοικονόμηση πόρων από τις αλλαγές που δρομολογήθηκαν στο ασφαλιστικό σύστημα, που θα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για τη συγκράτηση τόσο των δαπανών συνταξιοδότησης όσο και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Οι ευρωπαίοι εταίροι εν όψει της κατάθεσης του προϋπολογισμού συνεχίζουν το ασφυκτικό «πρέσινγκ» προς την κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Εurostat) συνεχίζει στην Αθήνα τον έλεγχο των στοιχείων για το 2008 και των προβλέψεων για το 2009, ενώ χθες και πάλι ο πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Ζαν-Κλοντ Τρισέ μιλώντας στον «Μonde» άφησε αιχμές για τη χώρα μας λέγοντας ότι «μερικές χώρες βρίσκονται ήδη πολύ κοντά στο να χάσουν την αξιοπιστία τους».

Στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού ο κ. Παπακωνσταντίνου προχωρεί, όπως λένε οι πληροφορίες, σε «ρεαλιστικές περικοπές δαπανών» και σε μέτρα διεύρυνσης της φορολογικής βάσης με στόχο την ένταξη των ελεύθερων επαγγελματιών (γιατροί, οδοντίατροι, δικηγόροι, ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων, αρχιτέκτονες, μηχανικοί) στη φορολογική κλίμακα η οποία θα αλλάξει. Ο στόχος είναι η φορολογική βάση να διευρυνθεί και σε συνδυασμό με τον έλεγχο απόδοσης των φόρων (τεκμήρια και πόθεν έσχες) να επιτευχθεί ο στόχος για αύξηση των εσόδων κατά 9% ή 4,5 δισ. ευρώ το 2010, που θα είναι μία ακόμη δύσκολη χρονιά για την οικονομία. Παρά ταύτα, το δημοσιονομικό έλλειμμα θα παραμείνει πάνω από το 9% του ΑΕΠ καθώς οι προβλέψεις είναι ότι η ελληνική οικονομία στην καλύτερη περίπτωση θα βρίσκεται σε στασιμότητα. Στόχος είναι το 2010 η δημοσιονομική προσαρμογή να κυμανθεί μεταξύ 3 και 4 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ.

Σ το πακέτο των μέτρων ελέγχου των δαπανών που θα προτείνει σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο κ. Παπακωνσταντίνου και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή μαζί με την κατάθεση του προϋπολογισμού στη Βουλή περιλαμβάνονται σοβαρά μέτρα ελέγχου των δαπανών:

1 Ενεργοποιείται η ενιαία αρχή πληρωμών στο Δημόσιο, η οποία θα ελέγχει τις συνολικές αμοιβές που εισπράττουν από δημόσιες υπηρεσίες όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο. Ο υπουργός έχει αποφασίσει να διατηρήσει το «πλαφόν» των 6.500 ευρώ τον μήνα που είχε καθορίσει η προηγούμενη κυβέρνηση ως ανώτατη αμοιβή ενός προσώπου από δημόσιες υπηρεσίες. Οι αμοιβές πάνω από το «πλαφόν» (επιδόματα, υπερωρίες, συμμετοχές σε επιτροπές, δεύτερες δουλειές) θα κόβονται αυτόματα.

2 Παρά την ανακοίνωση της εισοδηματικής πολιτικής που προβλέπει αυξήσεις 1,5% σε όλους τους μισθούς και τις συντάξεις στο Δημόσιο κατά το επόμενο έτος, ο κ. Παπακωνσταντίνου εξετάζει πρόταση να «παγώσουν», δηλαδή να μη δοθεί καμία αύξηση στις αμοιβές άνω των 2.000 ή 2.500 ευρώ μηνιαίως στους δημοσίους υπαλλήλους. Πέρυσι το όριο αυτό ήταν 1.000 ευρώ για τους μισθούς και 800 ευρώ για τις συντάξεις του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. 3 Να τεθούν περιορισμοί στις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με την επαναφορά της λίστας φαρμάκων και τον έλεγχο των προμηθειών των νοσοκομείων ή ακόμη να αυξηθεί η συμμετοχή του ασφαλισμένου στις δαπάνες εξετάσεων και φαρμάκων. Οπως σημειώνουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών, «ο περιορισμός των δαπανών και η εξοικονόμηση πόρων στον νέο προϋπολογισμό εξαρτώνται από το βάθος της αλλαγής στο ασφαλιστικό σύστημα» που έχει ήδη δρομολογήσει η κυβέρνηση. Οι τελικές αποφάσεις θα προκύψουν από τον κοινωνικό διάλογο που ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα.

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ 18/11/09

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2009

Νέα γρίππη

Διάλογοι για την πανδημία και το εμβόλιο

Η νέα γρίπη αρχίζει να εξελίσσεται και στη χώρα μας ως πανδημία. Η συζήτηση γύρω από τον ιό Η1Ν1 και γύρω απ' το εμβόλιο για την αντιμετώπισή του έχει προσλάβει μεγαλύτερες διαστάσεις από την ίδια τη νόσο. Κι ας πρόκειται για μια ήπια ασθένεια στις περισσότερες περιπτώσεις.

Αν και έχουν παρέλθει πολλοί μήνες απ' την εμφάνιση του ιού στο νότιο ημισφαίριο, όπου εξαπλώθηκε νωρίτερα εξαιτίας των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών και παρά τον «ενημερωτικό» καταιγισμό εξακολουθεί να υπάρχει ασάφεια και τρομολαγνεία, οι οποίες επιτείνονται από τις σοβαρές επιστημονικές διχογνωμίες όσον αφορά τον μαζικό εμβολιασμό των πληθυσμών. Και πέρα απ' αυτά διατυπώνονται αρκετά ή λιγότερο τεκμηριωμένες απόψεις για σκοπιμότητες που έχουν να κάνουν με τα υπερκέρδη τα οποία αποκομίζουν διεθνείς φαρμακευτικοί κολοσσοί.

* Ο καθηγητής Τάκης Παναγιωτόπουλος του ΚΕΕΛΠΝΟ σημειώνει ότι σίγουρα κάποιοι θα κερδίσουν πολλά χρήματα, όμως υπάρχει και το πραγματικό πρόβλημα της πανδημίας. Θεωρεί εν μέρει ανακριβή την εικόνα ότι το εμβόλιο είναι καινούριο και αδοκίμαστο.

*Απεναντίας, ο καθηγητής Βιοχημείας Χρήστος Γεωργίου, που επιχειρεί μια τεκμηριωμένη ανάλυση των συστατικών του εμβολίου και των παρενεργειών του, όπως τις αναφέρουν οι ίδιες οι φαρμακευτικές εταιρείες που το παράγουν, θεωρεί ότι δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες, με συνέπεια οι εμβολιαζόμενοι να χρησιμοποιούνται ως πειραματόζωα (σελ. 40).

*Ο Γιώργος Κιοσές του ΙΦΕΤ είναι κατηγορηματικός ότι είναι απαραίτητη η θωράκιση του πληθυσμού με τον εμβολιασμό και σε αντίθετη περίπτωση το νόσημα επιστρέφει προκαλώντας επιπλοκές τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στο κόστος των υπηρεσιών.

* Ο Κυριάκος Σουλιώτης, που διδάσκει οικονομία της υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αναπτύσσει τις οικονομικές διαστάσεις της νέας γρίπης, με τους κλάδους υγείας των ασφαλιστικών ταμείων να εμφανίζουν ελλείμματα 3 δισ. ευρώ και τα νοσοκομεία του ΕΣΥ χρέη 6 δισ. ευρώ.

Γιατί λέμε ναι στον εμβολιασμό

Η νέα γρίπη Η1Ν1 κυκλοφορεί σε όλον τον πλανήτη, και το επιδημικό κύμα του φετινού χειμώνα αναμένεται να κορυφωθεί και στη χώρα μας τις επόμενες εβδομάδες.

Γιατί τόση συζήτηση; Είναι δικαιολογημένη ή υπάρχει υπερβολή, τρομολαγνεία και επίδραση συμφερόντων; Κατά τη γνώμη μου πολλές υπερβολές έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ασφαλώς υπάρχει τρομολαγνεία, και σίγουρα κάποιοι θα κερδίσουν πολλά χρήματα.

Ομως, υπάρχει και το πραγματικό πρόβλημα. Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας γρίπης είναι δύο:

- Πρώτον, είναι μια ήπια νόσος στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων.

- Δεύτερον, καθώς η νέα γρίπη οφείλεται σε νέο ιό -στον οποίο κανένας μας δεν έχει ανοσία από προηγούμενη νόσηση- αναμένεται να αρρωστήσει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Α Τι πιθανότητα υπάρχει να αρρωστήσουμε σοβαρά από τη νέα γρίπη;

* Παρότι η γρίπη είναι συνήθως ήπια νόσος, σε έναν αριθμό συμπολιτών μας μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πάθηση, όπως πνευμονία, σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας (όπως λέγεται) ή επιδείνωση προβλημάτων που ήδη υπάρχουν από το αναπνευστικό, την καρδιά, τα νεφρά και άλλα ακόμη συστήματα.

* Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι το 25-30% αυτών που νοσούν βαριά ή/και καταλήγουν σε θάνατο δεν έχουν κανένα προϋπάρχον πρόβλημα υγείας. Η πιθανότητα σοβαρής νόσησης και θανάτου από τη νέα γρίπη έχει δειχθεί ότι είναι της τάξης του 1 στα 10.000.

* Μάλιστα, η πιθανότητα σοβαρής νόσησης είναι μεγαλύτερη για ορισμένες κατηγορίες ατόμων: όπως έχει ανακεφαλαιώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, οι έγκυες γυναίκες έχουν 10 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αρρωστήσουν σοβαρά και να χρειαστούν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας (είναι γνωστό ότι η εγκυμοσύνη προκαλεί μια «φυσιολογική» πτώση της άμυνας του οργανισμού), ενώ τα άτομα με άσθμα ή άλλα νοσήματα του αναπνευστικού έχουν τρεις φορές μεγαλύτερη πιθανότητα από το γενικό πληθυσμό.

Β Πόσο αποτελεσματικό και πόσο ασφαλές είναι το νέο εμβόλιο;

* Το εμβόλιο είναι ένα αποτελεσματικό όπλο. Εχει δειχθεί ότι σε ποσοστά πάνω από 90-95% των ανθρώπων που εμβολιάζονται προκαλεί παραγωγή αντισωμάτων σε προστατευτικά επίπεδα.

* Κατά τη γνώμη μου, η συζήτηση για το εμβόλιο της νέας γρίπης που γίνεται τον τελευταίο καιρό στη χώρα μας είναι συχνά παραπλανητική, καθώς εστιάζεται αποκλειστικά και μόνο στις πιθανές παρενέργειές του. Στο θέμα αυτό, όπως και σε πολλά ζητήματα στη ζωή, πρέπει να σταθμίσουμε τα πράγματα: πρέπει να ζυγίσουμε τη βαρύτητα και συχνότητα των παρενεργειών του εμβολίου με τη βαρύτυτα και συχνότητα των επιπλοκών της ίδιας της γρίπης (από την οποία το εμβόλιο μας προφυλάσσει).

* Η πιο πολυσυζητημένη παρενέργεια του εμβολίου της γρίπης είναι μια νευρολογική πάθηση που ονομάζεται σύνδρομο Guillain-Barre. Πρόκειται κυρίως για την επιβίωση ενός στίγματος επί του εμβολίου γρίπης από το (αρκετά γνωστό πια) συμβάν του 1976. Η εμφάνιση τότε ενός νέου στελέχους του ιού της γρίπης σε περιορισμένο αριθμό ατόμων στις ΗΠΑ, είχε θεωρηθεί προάγγελος πανδημίας που δεν συνέβη ποτέ.

Οι αρχές των ΗΠΑ προχώρησαν στον εμβολιασμό περίπου 50 εκατομμυρίων ανθρώπων και παρατηρήθηκε η εμφάνιση του νευρολογικού αυτού συνδρόμου σε περίπου 500 άτομα (1 στα 100.000).

* Εκτοτε όχι μόνο έχει αλλάξει ριζικά η τεχνολογία παρασκευής των εμβολίων, αλλά και το θέμα έχει μελετηθεί εξαντλητικά: έχει τεκμηριωθεί ότι η συχνότητα πρόκλησης αυτού του συνδρόμου από το εμβόλιο της γρίπης είναι της τάξης του 1 στο 1.000.000. Μάλιστα, σε πολύ μεγάλη μελέτη 12ετούς διάρκειας που έγινε στη Βρετανία, έχει βρεθεί ότι είναι σημαντικά πιο πιθανό να πάθει κανείς αυτή τη νευρολογική πάθηση από την ίδια τη γρίπη παρά από το εμβόλιο.

(Αξίζει να ξεφυλίσει κανείς αυτήν την καταλυτική μελέτη, που μάλιστα διατίθεται δωρεάν από τον ιστότοπο του ιατρικού περιοδικού που τη δημοσίευσε: http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0000344).

* Μια άλλη ανακριβής εικόνα είναι ότι το εμβόλιο για τη νέα γρίπη είναι καινούριο και αδοκίμαστο. Αυτό ισχύει μόνο εν μέρει, καθώς καινούριο είναι το λεγόμενο «αντιγόνο» του εμβολίου που αφορά το νέο στέλεχος του ιού, ενώ το «όχημα» στο οποίο φέρεται το αντιγόνο είναι παρόμοιο με αυτό των εμβολίων της εποχιακής γρίπης - εξάλλου νέο αντιγόνο έχουν τα εμβόλια της εποχιακής γρίπης σχεδόν κάθε χρόνο, γιατί όπως είναι γνωστό το εμβόλιο της γρίπης διαφέρει από χρόνο σε χρόνο.

Γ Ποιες είναι οι ομάδες προτεραιότητας για εμβολιασμό;

* Στην παρούσα φάση, όπως έχει ανακοινωθεί, προτεραιότητα εμβολιασμού έχουν όσοι ανήκουν σε ορισμένες ειδικές ομάδες: τα άτομα με ορισμένα χρόνια νοσήματα (από το αναπνευστικό, την καρδιά, τα νεφρά ή το ήπαρ, ανοσοκαταστολή από νόσο ή φάρμακα κλπ.), οι έγκυες γυναίκες, οι γιατροί και νοσηλευτές, όσοι φροντίζουν βρέφη ηλικίας κάτω από 6 μηνών.

Δ Πρέπει να γίνει το εμβόλιο στον πληθυσμό χωρίς φόβο;

* Ναι. Η απάντηση προκύπτει από τη στάθμιση των πραγμάτων: κίνδυνος για σοβαρή αρνητική εξέλιξη από την ίδια τη γρίπη 1 στα 10.000 - κίνδυνος από το εμβόλιο 1 στο 1.000.000.

Το θέμα των παρενεργειών του εμβολίου δεν μπορεί να τίθεται εν κενώ. Η θέση ορισμένων γιατρών ότι «δεν ξέρω εάν το εμβόλιο είναι ασφαλές» δεν είναι «ουδέτερη» ή «αθώα»: έχει και αυτή βάρος και ευθύνη - η στάθμιση των κινδύνων δεν μπορεί να παρακαμφθεί.

* Ο ΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ είναι καθηγητής υγείας του παιδιού στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και επιδημιολόγος στο ΚΕΕΛΠΝΟ.
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2009

Υπόμνημα ΟΕΝΓΕ στην Υπουργό Υγείας

10 Νοεμβρίου 2009


Αθήνα 29 Οκτωβρίου 2009
Α.Π:1602


ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κυρία Υπουργέ

Τα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι πολλά και χιλιοειπωμένα και συνοψίζονται στην υποχρηματοδότησή του, τις σπατάλες και την αδιαφάνεια, καθώς και στην διοικητική του στελέχωση.
Αυτά όλα έχουν οδηγήσει στις μεγάλες ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που δημιουργούν απαράδεκτες συνθήκες εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους σ΄ αυτό με άμεση όμως αντανάκλαση στους προσερχόμενους πολίτες.

Μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες πετύχαμε την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης την 1 – 12- 08 που κυρώθηκε με τον νόμο 3754/09 στις 11 Μαρτίου 2009.

Η Συλλογική αυτή Σύμβαση απαντά θετικά σε ένα μέρος των προβλημάτων που απασχολούσαν τους Νοσοκομειακούς γιατρούς και το Εθνικό Σύστημα Υγείας και αποτελεί την αρχή επίλυσης και των υπολοίπων για τα οποία θα συνεχίσουμε να παλεύουμε.

Παρ΄ όλα αυτά όμως και παρ΄ ότι έχουν περάσει 7 μήνες από την κύρωση της με νόμο, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες που κινδυνεύουν να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας. Κρίνουμε σκόπιμο λοιπόν να σας ενημερώσουμε γι’ αυτά, ώστε να δρομολογήσετε άμεσα την επίλυσή τους.

 1. Νομοθετήθηκαν 2000 προσλήψεις Νοσοκομειακών Γιατρών για τις οποίες εκδόθηκε Π.Υ.Σ και η κατανομή τους έγινε από κοινή Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας και της ΟΕΝΓΕ από τον περασμένο Ιούλιο. ΄Εκτοτε δεν έχει γίνει καμιά προκήρυξη και απαιτούμε την άμεση προκήρυξή τους
  Συγκεκριμένα: Από τις 2000 θέσεις οι 300 αφορούν θέσεις Ειδικευομένων και οι 1.700 θέσεις Ειδικευμένων Επιμελητών Β΄. Οι 736 θέσεις από τις 1700 που αντιστοιχούν σε κενές οργανικές θέσεις βρίσκονται με Υπουργική απόφαση στα νοσοκομεία για προκήρυξη από αυτά και ζητάμε να δώσετε εντολή να προκηρυχθούν άμεσα (θα θέλαμε μέσα στην εβδομάδα). Οι υπόλοιπες 964 αφορούν θέσεις που πρέπει να συσταθούν.
  Ζητάμε κατεπείγουσα νομοθετική ρύθμιση που θα εκχωρεί σε σας τη δυνατότητα να τις συστήσετε και να τις προκηρύξετε και την νομοθετική αυτή ρύθμιση την ζητάμε στο πρώτο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης. Επίσης οι 300 θέσεις ειδικευομένων πρέπει άμεσα να σταλούν στο ΚΕΣΥ για γνωμοδότηση.
  Τέλος βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία κρίσεων που καθυστερούν ακόμη και χρόνια. Αυτές οι κρίσεις πρέπει να προχωρήσουν χωρίς άλλες καθυστερήσεις αφού Διοικητές στα Νοσοκομεία υπάρχουν και τα Συμβούλια Κρίσεων μπορούν να συνεδριάσουν με την συμμετοχή τους ή ακόμη και των νομίμων αναπληρωτών τους.
 2. Το κύριο πρόβλημα των εφημεριών όλα αυτά τα χρόνια που δημιουργούσε μονίμως προβλήματα στα περισσότερα νοσοκομεία, ήταν τα μικρότερα κονδύλια από τα πραγματικά αναγκαία.
  Αυτή τη χρονιά έχουν εκταμιευθεί αρχικά τα κονδύλια των εφημεριών για τους 8 πρώτους μήνες τους έτους και απομένει το κονδύλι των 4 τελευταίων μηνών. Από τα αποθεματικά του Υπουργείου Υγείας λείπουν περίπου 60 εκ. € προκειμένου να εξασφαλιστεί το κονδύλι του τελευταίου 4μήνου του έτους και πρέπει να το εξασφαλίσετε άμεσα καθώς ήδη διανύουμε τον 2ο μήνα του τετραμήνου αυτού.
  Επίσης ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα των εφημεριών έχει να κάνει με την απουσία προτύπου εφημέρευσης με σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες και γι΄ αυτό ζητάμε την άμεση σύγκλιση της κοινής Επιτροπής Υπουργείου Υγείας και ΟΕΝΓΕ για να καταλήξει σε αναλυτικό πρότυπο εφημέρευσης, με τεκμηριωμένη πρόταση στελέχωσης που θα στοχεύει στην πλήρη κάλυψη των αναγκών των ΜΕΘ – ΜΑΦ, του ΕΚΑΒ, των υποστελεχωμένων τμημάτων , των αυτοτελών ΤΕΠ, των Κέντρων Υγείας και θα δίνει έτσι τη δυνατότητα στους γιατρούς του ΕΣΥ να μην εξαναγκάζονται να πραγματοποιούν περισσότερες από 1 ενεργό εφημερία την εβδομάδα.
  Εξάλλου θα πρέπει να φροντίσετε ώστε να περιληφθούν στον Κρατικό προϋπολογισμό του 2010 όλες οι πιστώσεις για την εφαρμογή της Σ.Σ.Ε και οργάνωση Π.Φ.Υ.
 3. Η διαδικασία εξέλιξης των Νοσοκομειακών γιατρών για το Β΄ εξάμηνο του 2009 διεκόπη σε πολλά Νοσοκομεία λόγω της προκήρυξης των εκλογών που απαγόρευε τις υπηρεσιακές μεταβολές.
  Η προβλεπόμενη εξέλιξη των Νοσοκομειακών γιατρών μέσα στο σύστημα αποτελεί μείζονα κατάκτηση του κλάδου. Μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης η απαγόρευση εξέλειπε, αλλά η αβεβαιότητα των Διοικήσεων σε συνδυασμό με έγγραφα δικά σας προς αυτές, αναίτια έχει παγώσει τη διαδικασία αυτή και ζητάμε με εγκύκλιο σας να αποκαταστήσετε την τάξη δίνοντας εντολή, στις Διοικήσεις, ανεμπόδιστης συνέχισης της διαδικασίας.
 4. Ένα άλλο σημείο τριβής που ενέχει σοβαρό κίνδυνο παράλυσης της λειτουργίας η και κλείσιμο της εφημερίας πολλών νοσοκομείων είναι η εκκρεμότητα και η εν γένει ασάφεια γύρω από το plafond Αρεοπαγίτη.Ο συνδυασμός της Συλλογικής μας Σύμβασης της 1/12/08 (αρ. 8) και του Νόμου 3754/09 (αρ. 9) καταργεί αυτό το plafond . Παρόλα αυτά όμως η εν γένει γραφειοκρατία σε πάρα πολλές περιπτώσεις αρνείται την υλοποίηση του αυτονόητου. Και δεν φτάνει όμως αυτό, αλλά αυτοί που αρνούνται το γεγονός αυτό, προφασίζονται ότι ως plafond Αρεοπαγίτη λογίζονται οι παλιές αποδοχές του Αρεοπαγίτη (πριν τον 8/2008) και όχι οι νέες τωρινές του αποδοχές. Αυτό πραγματικά αποτελεί μια πρωτοφανή υπέρβαση της λογικής. Το κακό και το περίεργο είναι ότι την άποψη αυτή την υιοθετεί και απόφαση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου τους Κράτους (7/10/09) και ζητάμε να μην την κάνετε αποδεκτή. Πάντως η οριστική και σε Πανελλαδική κλίμακα επίλυση του θέματος πρέπει να γίνει με νομοθετική παρέμβασή σας. Αυτό πρέπει να γίνει σύντομα γιατί οι γιατροί των Νοσοκομείων δεν θα επαρκούν για τις εφημεριακές ανάγκες , αφού δεν αποδεχόμαστε τη λογική να εργαζόμαστε χωρίς να πληρωνόμαστε.
 5. Στους Νοσοκομειακούς γιατρούς των Κέντρων Υγείας και του ΕΚΑΒ παρείχετο επίδομα τροφής 35 € το μήνα. Η δαπάνη αυτή κρίθηκε παράνομη από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τους ζητάνε να επιστρέψουν μερικές χιλιάδες € ο καθένας για θέμα που τουλάχιστον δεν ευθύνονται οι ίδιοι. Ο προηγούμενος Υπουργός μας είχε υποσχεθεί και όντως περιελάμβανε διάταξη με την οποία ρυθμίζετο το θέμα αυτό σε Ν/Σ που ήταν έτοιμο να κατατεθεί στη Βουλή. Η προκήρυξη των εκλογών δεν επέτρεψε την ρύθμιση αυτή και ζητάμε να υιοθετήσετε το αίτημα αυτό και να προχωρήσετε έτσι στην επίλυσή του.

Κυρία Υπουργέ

Από την 16 – 10 - 09 σας ζητήσαμε συνάντηση την οποία δεν έχετε ορίσει ακόμη και επανερχόμενοι ζητάμε να την ορίσετε σύντομα, γιατί το από διμήνου πλέον βάλτωμα των καθημερινών προβλημάτων του συστήματος δημιουργεί περαιτέρω παρενέργειες. Οι αντοχές των Νοσοκομειακών Γιατρών σε πάρα πολλά περιφερειακά Νοσοκομεία έχουν εξαντληθεί.

Με τιμή

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου Κράτους για το Πλαφόν

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (εδώ) το πλαφόν παραμένει στα επίπεδα του 5140. Αποδεικνύεται άλλη μια φορά το μεγάλο λάθος της ΟΕΝΓΕ να μην επιμείνει στη περίληψη του νέου πλαφόν στην Κλαδική συμφωνία και να αρκεστεί στα μεγάλα λόγια Υπουργούν και Υφυπουργών μέσα στη Βουλή.

Απαραίτητη και μονόδρομος είναι πλέον η νομοθετική ρύθμιση για να μην καταντήσουμε σε λίγο να έχουμε αμοιβές κατά 20% τουλάχιστον, λιγότερες από πριν.

Κάποια στιγμή και γι αυτό και για άλλα κάποιοι πρέπει να δώσουν λόγο. Και λόγο πειστικό.

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2009

Κατάργηση - αύξηση της αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών

Μεγαλύτερη μείωση των εισοδημάτων των νοσοκομειακών γιατρών προοιωνίζει η αναγγελία κατάργησης της αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών ή η αύξηση του φορολογικού συντελεστή μέχρι και 30-40% αντί του 20% όπως ισχύει μέχρι σήμερα και προβλέπεται από τη Κλαδική Συμφωνία που υπογράφτηκε το Μάϊο του 2009.

Αποτέλεσμα η αύξηση του ωρομισθίου των εφημεριών να εξανεμίζεται και να είαι πλέον αρνητική, το πλαφόν των αποδοχών να παραμένει στάσιμο, παρά την αύξηση του συνδεδεμένου πλαφόν του Αεροπαγίτη και οι παρακρατήσεις φόρου να ανέρχονται ακόμα περισσότερο.


«Ψαλίδι» στις φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις δαπανών για φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ και κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης όλων των αμοιβών και επιδομάτων σχεδιάζει η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει πρόσθετα έσοδα περίπου 2 δισ. ευρώ.

«Ψαλίδι» σε φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις δαπανών

Οι νέες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν οι φορολογούμενοι το 2010 και θα περιλαμβάνονται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή τοn Φεβρουάριο.

Ποιοι πληρώνουν

«Ψαλίδι» σε φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις δαπανών
Με βάση το σχέδιο που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών γιατροί, ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας, εφοριακοί, τελωνειακοί, εκπαιδευτικοί και άλλοι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερους φόρους για τα εισοδήματα που σήμερα φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστές 15% έως 20%. Τα εισοδήματα αυτά θα φορολογούνται με βάση τη φορολογική κλίμακα και με συντελεστές έως 40%.

Οι αυξήσεις των φορολογικών επιβαρύνσεων που θα προκύψουν από την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης επιδομάτων και αποζημιώσεων θα γίνουν αισθητές από το 2010 με την αύξηση της παρακράτησης φόρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων για τις αλλαγές στη φορολογία των εισοδημάτων προβλέπουν τα εξής:

1. Οι μειώσεις φόρων που προκύπτουν από την έκπτωση των δαπανών για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, για δικηγορικές αμοιβές και τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης και δευτερεύουσας κατοικίας θα περιορισθούν σημαντικά για τους φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ.

2. Η φοροαπαλλαγή των εισοδημάτων που αποκτά η Εκκλησία από ενοίκια θα καταργηθεί, δηλαδή τα μισθώματα που εισπράττουν οι ιεροί ναοί και οι μητροπόλεις θα φορολογούνται με συντελεστή 10% ή 20%.

Πού καταργείται
3. Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης για:

 • Τη βουλευτική αποζημίωση.
 • Τις αμοιβές πολιτικών μηχανικών ή αρχιτεκτόνων που εκπόνησαν μερικώς ή ολικώς τη μελέτη ή επέβλεψαν την εκτέλεση του οικοδομικού έργου.
 • Των πάσης φύσεως παροχών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε αθλητές εθνικών ομάδων ως επιβράβευση λόγω επίτευξης εθνικών στόχων.
 • Των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται σε ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές.
 • Των εισοδημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών που λαμβάνουν στην Ελλάδα την κατάρτιση μελετών και σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών.
 • Των εισοδημάτων αλλοδαπών εταιρειών και οργανισμών που αναλαμβάνουν την εργοληπτική κατασκευή έργων στην Ελλάδα.
 • Τις αποδοχές των υπαλλήλων σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς και των δημάρχων και νομαρχών για τις εκτός έδρας υπηρεσίες που έχουν αναλάβει.
 • Το 50% της αποζημίωσης από τα ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ, ΔΙΒΕΕΤ δηλαδή τα επιδόματα που λαμβάνουν οι εφοριακοί, οι τελωνειακοί και οι υπάλληλοι του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Αυτοτελώς με συντελεστή 15% φορολογείται το 50% των παραπάνω επιδομάτων ενώ το υπόλοιπο 50% φορολογείται με βάση τη φορολογική κλίμακα που ο συντελεστής της φθάνει ακόμη και στο 40%.

 • Τις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας.

Επικίνδυνη

 • Τα ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας: πτητικό, καταδυτικό, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρύχιων καταστροφών που καταβάλλονται στις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, την πυροσβεστική και το λιμενικό.
 • Την ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται στους γιατρούς, τα πληρώματα ασθενοφόρων και το νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ.

4. Διατήρηση του καθεστώτος της αυτοτελούς φορολόγησης για τους τόκους καταθέσεων και για ορισμένα επιδόματα κοινωνικών ομάδων (ανέργων, πολυτέκνων κ.ά.).

Μαρία Βουργάνα
mvourgana@pegasus.gr

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2009

Προγραμματισμός προσλήψεων στην Υγεία - Απάντηση Υπουργού σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Τ. Κουράκη

Διαβεβαιώσεις για τη στήριξη του ΕΣΥ με την πλήρωση οργανικών θέσεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, έδωσε από το βήμα της Βουλής η υπουργός Υγείας, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η οποία απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Τασου Κουράκη, ανακοίνωσε τον προγραμματισμό των προσλήψεων.
Συγκεκριμένα όπως είπε η κ. Ξενογιαννακοπούλου:

- Εγκρίθηκε και βρίσκεται σε εξέλιξη η προκήρυξη για 671 (τελικά) κενές οργανικές θέσεις ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων σε θέσεις επιμελητών. Υπόκειται πλέον στα νοσοκομεία να κάνουν την προκήρυξη.

- Ζητήθηκε η επιτάχυνση και επεξεργασία για την σύσταση επιπλέον 1.329 θέσεων ιατρικού προσωπικού ώστε να προχωρήσουν γρήγορα και έτσι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 2.000, που απαιτείται ώστε να λειτουργήσει σωστά το πρόγραμμα εφημεριών και να καλυφθούν οι ανάγκες των νοσοκομείων.

- Η προκήρυξη για τις 1.727 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού βρίσκεται στο ΑΣΕΠ και θα προχωρήσει αφού γίνει προσαρμογή του τεύχους της προκήρυξης βάσει της γενικής οδηγίας που θα είναι για όλες τις προκηρύξεις.

- Θα προχωρήσει εντός του έτους, η προκήρυξη 1.400 ακόμη θέσεων νοσηλευτών. Ισχύει η δέσμευση για την κάλυψη 3.000 νέων θέσεις πέραν των συνταξιοδοτήσεων.

- Γίνεται προσπάθεια να επιταχυνθεί η διαδικασία όσον αφορά και τους ειδικευμένους γιατρούς αλλά πρέπει να προηγηθεί σωστή απεικόνιση αναγκών.

- Προχωρεί η αποπληρωμή των εφημεριών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου ενώ από το υπουργείο Οικονομικών υπάρχει η διαβεβαίωση για την πληρωμή τους για το υπόλοιπο του χρόνου.

- Σε πλήρη συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών επιχειρείται λύση στο νομικό πρόβλημα του πλαφόν των εφημεριών το οποίο θα τεθεί σε διάλογο κατά την αυριανή συνάντηση της υπουργού με την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ).

Ο ερωτών βουλευτής, αν και έκανε λόγο για κάλυψη λιγότερων οργανικών θέσεων, αναγνώρισε καλές προθέσεις και θετικά πρώτα δείγματα γραφής στη νέα υπουργό και ζήτησε να γίνουν οι προσλήψεις εντός του έτους. Ακόμη ζήτησε να οριστούν τα μέλη του υπουργείου που συμμετέχουν στην κοινή υπουργική επιτροπή ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τα πρότυπα εφημέρευσης και για την κατανομή των 2.500 θέσεων γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία.
Επισήμανε πάντως ότι αν προσληφθούν 1.700 νοσηλευτές και 1.400 επιπλέον, και ακόμη 3.000 το 2010, ο αριθμός των 6.000 απλώς θα καλύψει τις αποχωρήσεις από τα stage και άρα δεν θα υπάρξει αναβάθμιση σε επίπεδο νοσοκομείων.
Σύμφωνα με τον κ. Κουράκη, τα κενά νοσηλευτικού προσωπικού πλησιάζουν τις 25.000 θέσεις και στο σημείο αυτό τόνισε πως θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς πιστώσεις για τουλάχιστον 6.000 νέες θέσεις ώστε στην τετραετία να φτάσει ο αριθμός των νοσηλευτών τις 24.000.

Πηγή:Ναυτεμπορική

Μειώνονται οι αποδοχές και κόβεται η άδεια των επικουρικών γιατρών

Απόφαση του υπουργείου Υγείας να περικόψει το χρονοεπίδομα και τις άδειες των επικουρικών γιατρών. Απόφαση που πάρθηκε με το σκεπτικό υποδείξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η περικοπή των χρονοεπιδομάτων θα σημάνει μια μείωση κατά 10% των συνολικών αποδοχών των 1.200 επικουρικών γιατρών που υπηρετούν σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, καλύπτοντας πάγιες και μόνιμες ανάγκες.
Στις 21/10/2009 η Διεύθυνση Προσωπικού Νομικών Προσώπων του υπουργείου Υγείας έστειλε έγγραφο στις Υγειονομικές Περιφέρειες και στα νοσοκομεία της χώρας με θέμα την «αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας για τη χορήγηση χρονοεπιδόματος σε επικουρικούς ιατρούς και άδειες επικουρικών ιατρών», μετά, όπως αναφέρεται, «από τηλεφωνικές οχλήσεις και σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας από πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα».
Η διεύθυνση του υπουργείου Υγείας, επικαλούμενη δύο έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (με ημερομηνίες 29/5/2009 και 11/8/2009), αποφαίνεται ότι οι «επικουρικοί γιατροί αμείβονται με τις διατάξεις του νόμου 2889/2001 και λαμβάνουν τις αποδοχές του πρωτοδιοριζόμενου Επιμελητή Β' του ΕΣΥ και συνεπώς δεν δικαιούνται τη λήψη χρονοεπιδόματος».
Επειδή, δηλαδή, οι επικουρικοί γιατροί προσλαμβάνονται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που δεν μπορεί να είναι μικρότερες των τριών μηνών και μεγαλύτερες του ενός έτους.
Ετσι, οι επικουρικοί γιατροί μετά το τέλος του χρόνου ανανεώνουν τις συμβάσεις τους και οι περισσότεροι από αυτούς δουλεύουν από 5 έως 7 χρόνια. Γι' αυτό και έπαιρναν χρονοεπίδομα και άδεια μέχρι τώρα.
Το χρονοεπίδομα αλλάζει κάθε δύο χρόνια και υπολογίζεται ως ποσοστό επί του βασικού μισθού. Για έναν επικουρικό γιατρό με 7 χρόνια εργασίας είναι 16% ή 234,88 ευρώ. Με το κόψιμο του επιδόματος οι συνολικές αποδοχές τους - εκτός των εφημεριών - μειώνονται κατά 10%.

Για το κόψιμο των αδειών γίνεται επίκληση μιας γνωμοδότησης του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του ίδιου του υπουργείου Υγείας απ' το 2007, απ' την οποία «προκύπτει ότι τοποθετούνται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και δεν δικαιούνται άδεια η οποία δεν προβλέπεται σαφώς από τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τους επικουρικούς γιατρούς».
Ο επικουρικός γιατρός θεσμοθετήθηκε με το νόμο 2889/2001 του ΠΑΣΟΚ και επαναδιατυπώθηκε με το νόμο 3329/2005 της ΝΔ στο όνομα της «κάλυψης έκτακτων και επειγουσών αναγκών σε δυσπρόσιτες, απομονωμένες και νησιωτικές περιοχές». Μάλιστα, η ΝΔ επέκτεινε το θεσμό και στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Ένας θεσμός που ξεκίνησε με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη αναγκών των επαρχιακών νοσοκομείων και στη συνέχεια ευτελίστηκε για την εξυπηρέτηση κεντρικών νοσοκομείων και προσωπικών διευκολύνσεων, δέχεται ακόμα ένα πλήγμα στο όνομα της νομιμοφάνειας και του "νόμικου και ηθικού".