Πέμπτη 18 Μαΐου 2023

Περί εφημεριών..

 Οι επιπλέον εφημερίες που κοστολογούνται 250 ευρώ για ορισμένες ειδικότητες θα αποπληρωθούν από Ιούνιο 2022 μέχρι Δεκέμβριο 2022...στις 26 /05/2023