Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012

Προ των πυλών οι κριτές για τη διαθεσιμότητα στο Δημόσιο


Ένας εκ των αντιπροέδρων του ΑΣΕΠ ή ένας πρόεδρος τμήματος αυτής της Ανεξάρτητης Αρχής, θα προΐσταται του Τριμελούς Συμβουλίου, το οποίο αναλαμβάνει τις κρίσεις για τις μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Πάντως, είναι αξιοσημείωτο ότι η θητεία του Τριμελούς Συμβουλίου μπορεί να ξεπερνά τα τέσσερα χρόνια και να φτάνει ως και τα έξι. Αυτή η ελαστικότητα στο χρόνο θητείας προκαλεί προβληματισμό. Με δεδομένο ότι  το Τριμελές Συμβούλιο συγκροτείται στο πλαίσιο των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής 2013-2016, δεν  λείπουν οι εκτιμήσεις ότι μένει ανοιχτό το παράθυρο οι μετατάξεις,  η διαθεσιμότητα  -αλλά και οι απολύσεις - να γίνουν ...θεσμός.   

Το Τριμελές Συμβούλιο θα διεκπεραιώσει όλη τη διαδικασία της μετακίνησης των υπαλλήλων, οι οποίοι βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, σε νέες θέσεις. Η κυβέρνηση φιλοδοξεί, με αυτό τον τρόπο, να αναδείξει ότι η όλη διαδικασία θα γίνει με αξιοκρατικό τρόπο τόσο ως προς την ιεράρχηση των θέσεων οι οποίες πρέπει να στελεχωθούν κατά προτεραιότητα αλλά και ως προς την αξιολόγηση των υπαλλήλων, ώστε να έχουν προσόντα κατάλληλα για την προς κάλυψη κενή θέση.

Η λειτουργία και ο τρόπος συγκρότησής του Τριμερούς Συμβουλίου καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση την οποία υπέγραψαν την Παρασκευή (28.12.2012) ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνης Μανιτάκης και ο υπουργός Οικονομικών κ.Γιάννης Στουρνάρας.
Αναμένεται ότι εντός του πρώτου δεκαημέρου της νέας χρονιάς θα έχει συγκροτηθεί αυτή η επιτροπή την οποία θα συναποτελούν, μαζί με τον πρόεδρο, ένας υπάλληλος του  υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ένας  υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών.

Το Τριμερές Συμβούλιο  έρχεται να διεκπεραιώσει την πολιτική επιλογή για την κινητικότητα των υπαλλήλων του κράτους. Η ΚΥΑ αφορά τη συγκρότηση και τη λειτουργία του προβλεπόμενου από το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 τριμελούς Συμβουλίου  και , όπως  τονίζει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης , βασικά της σημεία είναι τα εξής:

«-Το τριμελές Συμβούλιο συγκροτείται από έναν Αντιπρόεδρο ή Πρόεδρο Τμήματος του ΑΣΕΠ, ως πρόεδρο, έναν υπάλληλο ο οποίος ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και έναν υπάλληλο ο οποίος ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλη.
 -Η θητεία του τριμελούς Συμβουλίου είναι τετραετής, ενώ μπορεί να παρατείνεται για δύο ακόμη χρόνια με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών
 -Η πρώτη απόφαση συγκρότησης του τριμελούς Συμβουλίου εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η πρώτη θητεία του τριμελούς Συμβουλίου αρχίζει από την έκδοση της απόφασης συγκρότησής του και λήγει την 30η Ιουνίου του τελευταίου έτους της».

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ : ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2012ΜΗΝΑΣ

Αποχωρήσεις
Προσλήψεις
Μεταφορές
διαφορά
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
    *
  *
  *
 *
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
175
18
  3
-154
ΜΑΡΤΙΟΣ
249

24
  4
-221
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
298
34
21
-243
ΜΑΪΟΣ
497
  5

  0
-492
ΙΟΥΝΙΟΣ
361
  7 
  1
-353
ΙΟΥΛΙΟΣ
349
  0
  0
-349
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
287
  7
  0
-280
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
291
  0
  0
-291
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
448
  2
  0
-446

Αποχωρήσεις =2955
Προσλήψεις + Μεταφορές =126
Καθαρή μείωση προσωπικού νοσοκομείων=2829
Οι αποχωρήσεις σε σχέση με τις προσλήψεις διαμορφώνονται σε > 23:1

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

Εκδόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών εγκύκλιος για την παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα του 2013


Εκδόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών η παρακάτω εγκύκλιος για την παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα του 2013. Εάν την διαβάσετε αλλά δεν καταλάβετε τίποτα μην ανησυχείτε. Διαβάστε τα σχόλια λογιστών που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Taxheaven και θα καταλάβετε γιατί δεν καταλαβαίνατε…


Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α''

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84
Πληροφορίες : Δ. Παπαγιάννης
Τηλέφωνο : 210 3375315-7
FAX: 210 3375001

ΠΟΛ 1224

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2013 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών - συνταξιούχων όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών και λοιπές διατάξεις» που ψηφίσθηκε επί της αρχής στη Βουλή.
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών και λοιπές διατάξεις» που ψηφίσθηκε επί της αρχής στη Βουλή προβλέπεται η ακόλουθη φορολογική κλίμακα μισθωτών - συνταξιούχων η οποία έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά: 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός
συντελεστής %
Φόρος κλιμακίου (ευρώ)
Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ)
Σύνολο Φόρου (ευρώ)
25.000
22
5.500
25.000
5.500
17.000
32
5.440
42.000
10.940
Υπερβάλλον
42
   


2. Με τις διατάξεις του ανωτέρω σχεδίου νόμου προβλέπεται επίσης, ότι ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου μειώνεται:

α) Για εισόδημα μέχρι και είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ κατά δύο χιλιάδες και εκατό (2.100) ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των δύο χιλιάδων και εκατό (2.100) ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.

β) Για εισόδημα πάνω από είκοσι μία (21.000) ευρώ το ποσό μείωσης της περίπτωσης α'' περιορίζεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ.

3. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το πιο πάνω θέμα, θα δοθούν μόλις το ανωτέρω σχέδιο νόμου γίνει νόμος του Κράτους και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο Αναπληρωτής Γεν. Δ/ντής Φορολογίας
Γ. Κριτσέλης


Σχόλια Taxheaven:

Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει ΠΟΛ για σχέδιο νόμου ή είναι ιδέα μου;

Ρε πάνε καλά οι απίστευτοι; Τι έκαναν; Έγραψαν μία εγκύκλιο πάνω σε ένα σχέδιο νόμου και τι έγραψαν; Το απόλυτο τίποτα. Επανέλαβαν όσα γράφει το νομοσχέδιο.Τι φουμάρετε ρε μάγκες στο ΥΟ και είστε και μοναχοφάηδες;;;;

to paratas to logistiliki i arxizeis ta psyxofarmaka? idou i aporia.

Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ


ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Από  Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου, Ροδίων Παιδεία, Σύλλογο Ρουμελιωτών Ρόδου , Δίοδο  

Παρεδόθη χθες  σημαντικό  ιατρικό υλικό στα Επείγοντα περιστατικά του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου που αγοράστηκε με πόρους από την συναυλία που έγινε στα εκπαιδευτήρια Ροδίων Παιδεία με τους Γιάννη Κατσιμπράκη , Λευτέρη Τσακίρογλου και  ‘’Μουσικά Σύνολα’’ των εκπαιδευτηρίων ‘’Ροδίων Παιδεία’’.
Την εκδήλωση που έγινε στην αίθουσα ‘’Καλλιπάτειρα ‘’   του Ροδίων Παιδεία στήριζαν ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου τα εκπαιδευτήρια Ροδίων Παιδεία , η Δίοδος, και  ο Σύλλογος Ρουμελιωτών Ρόδου.
Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα τους που είχε συγκεκριμένο σκοπό αλληλεγγύης γεμίζοντας την αίθουσα και βέβαια ενίσχυσε την όλη  προσπάθεια που έγινε, αφού μαζεύτηκε ένα σεβαστό ποσό το οποίο διατέθηκε εξ ολοκλήρου για την αγορά φαρμακευτικού &  χειρουργικού  υλικού  στο τομέα του ΤΕΠ.
 Η παράδοση έγινε χθες παρουσία του Προέδρου του ΙΣΡ Χρήστου Μαντά και του Γ. Γραμματέα Ιωάννη Μυροφόρου στον υπεύθυνο του ΤΕΠ παθολόγο επιμελητή Α’ κ. Αντώνη Γερασκλή παρουσία των ειδικευόμενων ιατρών που εφημερεύων και του νοσηλευτικού προσωπικού που ευχαρίστησαν θερμά τους δωρητές.  Ο πρόεδρος και ο Γραμματέας του ΙΣΡ ευχήθηκαν Χρόνια Πολλά  εκ μέρους όλων των συντελεστών της οργάνωσης και των καλλιτεχνών που διοργάνωσαν και συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια του κόσμου και υποσχέθηκε ότι γρήγορα θα είναι και πάλι κοντά τους με νέα δωρεά . 


Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012

INTERAMERICAN: Η συμπληρωματικότητα δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, λύση διεξόδου στην ασφάλιση υγείας


Από Νίνα Κομνηνού 
 
 
Κατηγορηματική ήταν η τοποθέτηση του Γιώργου Βελιώτη, γενικού διευθυντή ασφαλίσεων ζωής και υγείας της INTERAMERICAN, για την αναγκαιότητα συμπληρωματικής σχέσης μεταξύ δημοσίου συστήματος και ιδιωτικού τομέα στην ασφαλιστική κάλυψη υγείας, κατά το πρόσφατο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας (13-15 Δεκεμβρίου).

Κατά την ομιλία του στην κορυφαία συνεδριακή εκδήλωση για την υγεία στη χώρα μας, την οποία υποστήριξε χορηγικά η INTERAMERICAN, ο κ. Βελιώτης ανέλυσε τη σημερινή πραγματικότητα στον χώρο της υγείας και τα περιθώρια συνεργασίας κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση του καθορισμού συγκεκριμένων ορίων ευθύνης για κάθε τομέα. Ο ομιλητής, με δεδομένη την εμπειρία της οργάνωσης αλλά και την ευθύνη διαχείρισης του μοναδικού στην Ελλάδα ολοκληρωμένου ιδιωτικού συστήματος υγείας, του Medisystem της INTERAMERICAN, υπογράμμισε ότι μία τέτοια συνεργασία συμπληρωματικής κάλυψης θα έδινε τη δυνατότητα και στους δύο τομείς να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά και να αξιοποιηθούν καλύτερα οι υφιστάμενοι πόροι, επισημαίνοντας ότι έως πρόσφατα το 90% των ιδιωτικών δαπανών βάρυνε τους ίδιους τους ασθενείς (out of pocket expenditure), ενώ σήμερα οι πολίτες πληρώνουν δύο φορές για τις ίδιες υπηρεσίες.

Όπως τόνισε ο γενικός διευθυντής ζωής και υγείας της INTERAMERICAN, χρειάζεται μία εστιασμένη προσέγγιση σύμπραξης δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, που θα πρέπει να περιλαμβάνει την ιδιωτική ασφάλιση ως συμπληρωματική της κοινωνικήςτη διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου και των αποζημιώσεων και την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Απαραίτητες, ωστόσο, προϋποθέσεις για την επιτυχία της σύμπραξης είναι να έχουν και οι δύο πλευρές κοινή αντίληψη των θεμάτων, κοινό όραμα και κοινούς στόχους, να είναι η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων ανοικτή, καθαρή και σαφής, να υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο πλευρές και πνεύμα καλής συνεργασίας, να είναι και οι δύο πλευρές αφοσιωμένες στην επίτευξη των στόχων και να έχουν δέσμευση για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ακόμη, να δοθούν οι κατάλληλες αρμοδιότητες στους φορείς ώστε να μπορούν να λαμβάνουν και να εφαρμόζουν αποφάσεις για τη συνεργασία, να δημιουργηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο και ρεαλιστικόεπιχειρησιακό πλάνο και, τέλος, η μέτρηση των αποτελεσμάτων να είναι win-win.

Τα επόμενα απαραίτητα βήματα, κατέληξε ο κ. Βελιώτης, είναι ο διάλογος μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η σταθεροποίηση του ΕΟΠΥΥ, η απελευθέρωση του ιδιωτικού τομέα υγείας και η εστίαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.
«Τα μετέωρα βήματα του ΕΣΥ», το βιβλίο του καθηγητή Άρη Σισσούρα 
Από Νίνα Κομνηνού 
 
Τριάντα χρόνια Εθνικό Σύστημα Υγείας και ο γνωστός καθηγητής Άρης Σισσούρας επιχειρεί με το βιβλίο του «Τα μετέωρα βήματα του ΕΣΥ» να αναλύσει την υλοποίηση της μεγάλης μεταρρύθμισης που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας με την εφαρμογή του ΕΣΥ.

Το βιβλίο «Τα μετέωρα βήματα του ΕΣΥ» προλογίζει ο καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος ενώ το εξώφυλλο φέρει την υπογραφή του Κώστα Τσόκλη (Ισορροπία 1975-2011).

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο συγγραφέας, οι μεταρρυθμίσεις, ως τομές κοινωνικής οργάνωσης της χώρας, πολλές φορές παρέμειναν ανολοκλήρωτες στην υλοποίησή τους. Τέτοια ήταν και η μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) που θεσμοθετήθηκε το 1983, η οποία διέγραψε μια μετέωρη πορεία μεταξύ μιας εντυπωσιακής ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών ιατρικής υποστήριξης, από τη μια, και θεσμικής ανεπάρκειας, χαμηλών αποδόσεων και μεγάλης δυσαρέσκειας των πολιτών από τις υπηρεσίες, από την άλλη.

Το βιβλίο επιχειρεί να απαντήσει σε αυτές τις καίριες αντιφάσεις και στο βασανιστικό ερώτημα: πώς μια τέτοια πρόταση για την υγεία, όχι μόνο αξιακά και θεσμικά εδραιωμένη σε αρχές ισότητας και καθολικής κάλυψης, αλλά και αποδεκτή από το κοινωνικό σύνολο, «ξεστράτισε» στο δρόμο της ολοκλήρωσής της;

Η ανάλυση επικεντρώνεται στους παράγοντες που καθόρισαν τα «μετέωρα βήματα» του μεταρρυθμιστικού έργου• παράγοντες που διατρέχουν το πολιτικό, το κομματικοκρατικό και το οικονομικό περιβάλλον, την κοινωνική και συλλογική υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων, την επιρροή των ομάδων πίεσης και συμφερόντων, και βεβαίως, την ικανότητα του συστήματος να διαχειριστεί τις αλλαγές και την αποδοτική χρήση των πόρων.

Ποιος είναι ο Αρης Σισσούρας

Ο Άρης Σισσούρας είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και ένας από τους "αρχιτέκτονες" του ΕΣΥ καθώς υπήρξε μέλος της πρώτης Επιτροπής Σχεδιασμού του ΕΣΥ.

Διετέλεσε Διοικητής του ΙΚΑ (1981-1984), σύμβουλος στο υπουργείο Υγείας, ενώ εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου για την Υγεία της Ευρωπαικής Ένωσης. Επίσης εξελέγη Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) όπου υπηρέτησε από το 1994 έως το 2000.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Γενικό Νοσοκομείο –Κ.Υ. ΚωΓενικό Νοσοκομείο − Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο»


Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Γ ΟΕΝΓΕ ΣΤΙΣ 20-12-12

Λήψη ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Γ 20-12-12_ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΑΙΛ.doc (90,8 ΚΒ)
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε...doc
Προβολή online
Λήψη(90,8 ΚΒ)

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ Γ.Γ.ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ !!
Αλλάζουν οι αποζημιώσεις στα φάρμακα! Τι θα καλύπτουν τα Ταμεία και πόσα θα πληρώνουμε


Νέα κριτήρια για την ένταξη των φαρμάκων στη θετική λίστα, δηλαδή στον κατάλογο με τα σκευάσματα που θα αποζημιώνονται από τα Ταμεία δημοσίευσε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ). Ορίζονται νέες τιμές αναφοράς δηλαδή αποζημίωσης από τα Ταμεία ενώ διαφοροποιείται και η συμμετοχή. 
 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ οι ασθενείς θα αποζημιώνονται με βάση νέες τιμές αναφοράς ενώ αν επιλέγουν φάρμακο ακριβότερο θα πληρώνουν μόνο τα μισά έως τη λιανική τιμή και τα υπόλοιπα θα τα καλύπτουν τα Ταμεία.
Ειδικότερα το ΦΕΚ αναφέρει: “Σε κάθε θεραπευτική κατηγορία ορίζεται τιμή αναφοράς (ΤΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, η οποία αποτελεί την τιμή αποζημίωσης από τα ασφαλιστικά ταμεία και τον ΕΟΠΥΥ όλων των προϊόντων της εκάστοτε κατηγορίας”  . 
 
Όπως διευκρινίζεται: “Εφόσον επιλεγεί φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης του φαρμάκου, ο ασθενής καλύπτει το ήμισυ της διαφοράς από την τιμή αποζημίωσης μέχρι τη λιανική τιμή του φαρμάκου και ο ασφαλιστικός φορέας το υπόλοιπο. Για φάρμακα για τα οποία ο ασθενής καλείται να καταβάλει συμμετοχή και όπου η λιανική τιμή του φαρμάκου είναι ίση ή χαμηλότερη από την τιμή αποζημίωσης ο ασθενής θα καταβάλει μόνο το θεσμοθετημένο ποσοστό συμμετοχής του φαρμάκου επί της Λιανικής Τιμής”.
 

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012

Υποβολή δικαιολογητικών για την εκκαθάριση εφημεριακής αποζημίωσης και πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού των νοσοκομείωνΕκπτωση φόρου με αποδείξεις για το 25% του εισοδήματος

Διατηρείται το μέτρο των αποδείξεων για το 25% του εισοδήματος για την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ που προβλέπεται για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ. Αυτό ανακοίνωσε στη Βουλή, όπου ξεκίνησε η επεξεργασία του νέου φορολογικού, ο υπουργός Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρας, διευκρινίζοντας αργότερα ότι το μέτρο αυτό ισχύει για όλα τα εισοδήματα ασχέτως αν θα μειώνεται η έκπτωση φόρου για τα εισοδήματα άνω των 25.000 ευρώ για να «σβήνει» στις 42.000 ευρώ. Με αυτήν την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ, είπε, το αφορολόγητο πρακτικά αυξάνεται από τις 5.000 ευρώ σε 9.500 ευρώ. Ακόμη, εξήγγειλε ότι θα εκπίπτουν στο σύνολό τους οι ασφαλιστικές εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπλέον, θα εκπίπτει το 5% των δαπανών συντήρησης από το φορολογητέο εισόδημα που εισπράττουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων από ενοίκια.

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

ΟΕΝΓΕ_ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 19-12-12‏


Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece

Αθήνα 18  Δεκεμβρίου 2012
Α.Π:3683ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣΘέμα: Συμμετοχή των γιατρών ΕΣΥ στην απεργία της 19ης Δεκεμβρίου.

Η ΟΕΝΓΕ καλεί τους γιατρούς που υπηρετούν στα Νοσοκομεία και ΚΥ (ειδικευμένους, ειδικευόμενους, αγροτικούς) να συμμετάσχουν στην απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου.
Τα αιτήματα της απεργίας αφορούν άμεσα στο χώρο της υγείας που πλήττεται βάναυσα από τα μέτρα του 3ου Μνημονίου. Οι περικοπές μισθών και εφημεριών, οι αυτοδίκαιες αργίες, η περικοπή στα λειτουργικά έξοδα Νοσοκομείων, οι βίαιες συγχωνεύσεις και κλείσιμο Τμημάτων αποτελούν πραγματικότητα που οδηγεί στην ολοσχερή διάλυση της δημόσιας περίθαλψης.
Καλούμε τις και τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις, πορείες και διαδηλώσεις που θα διοργανωθούν σε όλα τα μέρη της χώρας από κοινού με τους άλλους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για να απαιτήσουμε την απαλλαγή της χώρας από τα δεσμά των Μνημονίων, την τρόικα και την άθλια τρικομματική συγκυβέρνηση.ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΕΝΓΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                                     ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ


ΠΕΡΙ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ.....

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον προϊστάμενο της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών οι εφημερίες Σεπτεμβρίου ,Οκτωβρίου θα καταβληθούν στις 29/12/2012 .Όσον αφορά τις εφημερίες Νοέμβριου περιμένουμε να ανοίξει το σύστημα της Ε.Α.Π από 27 έως 30 Δεκεμβρίου ώστε να τις αναρτήσουμε ,εάν υπάρχει δυνατότητα υπογραφής από τον επίτροπο των ενταλμάτων , μαζί πιθανώς με τα υπόλοιπα Φεβρουαρίου 2012.....ΚΑΛΕΣ  ΓΙΟΡΤΕΣ ....

"Παγώνει" αύριο το ΕΣΥ! Κινητοποιήσεις και στα νοσοκομεία!


Οι δραματικές επιπτώσεις του μνημονίου έχουν χτυπήσει όλους του κλάδους μεταξύ αυτών και τους γιατρούς και τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ οι οποίοι ξεκινούν κύκλο κινητοποιήσεων.
Παγώνουν αύριο τα νοσοκομεία καθώς γιατροί και εργαζόμενοι απεργούν.
Συνεχείς μειώσεις μισθών, συγχωνεύσεις τμημάτων, μείωση κονδυλίων για την Υγεία είναι μόνο μερικά από τα χτυπήματα που ζει καθημερινά ο κλάδος των νοσοκομειακών γιατρών αλλά και των εργαζομένων στο ΕΣΥ.
Όπως αναφέρει η Ένωση των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ): “Μειώνουν τις αποδοχές μας και τις πάνε 15 χρόνια πίσω. Οι μειώσεις είναι τέτοιες, που οδηγούν στη μισθολογική εξόντωσή μας.Καταργούν κάθε έννοια δημόσιας και δωρεάν περίθαλψης για τους πολίτες, με τη διάλυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας (δραματική μείωση δαπανών για την υγεία, συγχωνεύσεις Κλινικών – Τμημάτων, μηδενικές προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, είσπραξη 25 € για κάθε εισαγωγή στο νοσοκομείο κ.λπ.). 
Εντάσσουν το ΤΣΑΥ στον ήδη χρεοκοπημένο ΕΟΠΥΥ και ενσωματώνουν την περιουσία του, ώστε να κινδυνεύουμε να μην πάρουμε σύνταξη από το ΤΣΑΥ”.
 
Για το λόγο αυτό οι νοσοκομειακοί γιατροί πραγματοποιούν αύριο Τετάρτη 24ωρη απεργία μαζί με τους εργαζόμενους (ΠΟΕΔΗΝ) συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ.
Από τα καθήκοντά τους θα απέχουν και οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ γι αυτό και ο φορέας θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας γεγονός που σημαίνει ότι θα κυκλοφορούν πολύ λίγότερα ασθενοφόρα για την εξυπηρέτηση των ασθενών.
 

Σε πανιατρική απεργία και οι ιδιώτες γιατροί κατά μνημονίου- μέτρων!!


Σε πανιατρική κινητοποιήση καλεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας όλα τα μέλη του αύριο και μεθαύριο 19 και 20 Δεκεμβρίου καθώς και σε αποχή από τα ιατρικά τους καθήκοντα, στο πλαίσια της 24-ωρης Πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ.
Στο μεταξύ συνεχίζουν την επίσχεση παροχής υπηρεσιών προς τον ΕΟΠΥΥ οι συμβεβλημένοι κλινικοί και εργαστηριακοί γιατροί που ξεκίνησαν από τις 17/12/2012 γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει οι ασθενείς να πληρώνουν με μετρητά την επίσκεψη.
 
Τα βασικά αιτήματα του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας (ΙΣΑ) είναι η αποπληρωμή των δεδουλευμένων των λειτουργών και των παρόχων υγείας, η διεκδίκηση και η οριστική επίλυση στην κατοχύρωση των οφειλών πριν αυτές παραγραφούν και αφετέρου η οριστικοποίηση ενός πλαισίου του συστήματος υγείας που "δε θα αφήνει τους ασθενείς να πεθαίνουν αβοήθητοι στο δρόμο και θα εξασφαλίζει μια ισότιμη στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που θα διατηρεί ασφαλισμένους και ανασφάλιστους στη ζωή".
Στο μεταξύ τα μέλη της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις καθώς και πάλι δεν έχουν εισπράξει τα οφειλόμενα από τον ΕΟΠΥΥ. Όπως επισημαίνει η Ένωση Ιατρών του ΕΟΠΥΥ: «Παρά το γεγονός ότι οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί έχουμε ξεπεράσει κάθε όριο υπομονής, ο ΕΟΠΥΥ απέτυχε να τιμήσει τις στοιχειώδεις οικονομικές του υποχρεώσεις τόσο στους κλινικούς ιατρούς όσο και στα συμβεβλημένα εργαστήρια. 
 
Στηρίξαμε και στηρίζουμε την Ελληνική Κοινωνία με πάνω από 1 δις ευρώ άτοκη χρηματοδότηση τα τελευταία χρόνια. Μόνο για το 2012 ο ΕΟΠΥΥ χρωστά σε ιατρούς και εργαστήρια πάνω από 300 εκ. ευρώ καθώς δεν έχει αποζημιώσει τους ιατρούς για ιατρικές εξετάσεις από τον Αύγουστο και για ιατρικές πράξεις – παρακλινικές – εργαστηριακές εξετάσεις από τον Ιούνιο του 2012. Επίσης χρωστά στο ιατρικό σώμα το παρακρατηθέν 10% από τις αρχές του 2012 καθώς επίσης και δεδουλευμένα χρήματα για ολόκληρο το 2011 και το ήμισυ του 2010.Σύνολο οφειλών πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ».
 
Η Ένωση καλεί όλους τους συμβεβλημένους γιατρούς μέλη της να μη δέχονται με πίστωση τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ έως ότου καταβληθούν τα χρωστούμενα. 
 
 

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012

Εστειλαν έγγραφα για τις εφημερίες Νοεμβρίου ότι πρέπει να διευθετηθεί το θέμα μέχρι 14/12/2012 και έφτασαν στο νοσοκομείο μας στις 17/12/2012!!!Επικοινωνία του προέδρου της ΟΕΝΓΕ με τον ΓΓ του υπουργείου Υγείας για τα προβλήματα στην καταβολή εφημεριών(.)

Την Παρασκευή 14/12 υπήρξε επικοινωνία του υπογράφοντος με τον Γεν. Γραμματέα του υπουργείου Υγείας για τα προβλήματα που υφίστανται στην καταβολή εφημεριών και ιδιαίτερα στην άρνηση που προβάλλουν τα Εντελλόμενα στην μεταφορά περισσευμάτων που ανέκυψαν από τον Αύγουστο και εντεύθεν λόγω μείωσης του ωρομισθίου και με σκοπό τα περισσεύματα αυτά να κατευθυνθούν σε μήνες όπου έγινε περικοπή στις εφημερίες των γιατρών.
Από τη συζήτηση προέκυψε ότι η άρνηση του Γενικού Λογιστηρίου να εγκρίνει τις παραπάνω μεταφορές κονδυλίων θα αρθεί με νέο έγγραφο του Γεν. Γραμματέα.
Επίσης έγινε γνωστό ότι οι ενταλματοποιημένες εφημερίες Νοεμβρίου θα μπορέσουν να μεταφερθούν στην ΕΑΠ, η οποία θα παραμείνει για το σκοπό αυτό ανοιχτή από 27-30 Δεκεμβρίου 2012.

Συναδελφικά
Δημήτρης Βαρνάβας

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012

Οι υπηρεσίες του υπουργείου οικονομικών (ΥΔΕ κλπ) αρνούνται να το εφαρμόσουν.....

Η μισθολογική καταστροφή των νοσοκομειακών γιατρών είναι με διαφορά η μεγαλύτερη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αυτό θα γίνει εμφανές τις αμέσως επόμενες μέρες, καθώς σε πολλά νοσοκομεία θα πληρωθούν οι τακτικές εφημερίες Αυγούστου ή/και Σεπτεμβρίου οι πρώτες με τις … «νέες» τιμές, αλλά επίσης καθώς θα πληρωθεί το πρώτο 15θήμερο του Ιανουαρίου, το πρώτο με ενσωματωμένες τις περικοπές … Αποδοχές κάτω από τα όρια της φτώχειας !!!
Καθώς από 1-8-12 λόγω της δραματικής μείωσης του ωρομισθίου στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας άρχισαν να … περισσεύουν (!) λεφτά από τα κονδύλια των τακτικών εφημεριών εκεί που πριν δεν έφταναν, ζητήθηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου υγείας να κάνει το αυτονόητο. Δηλαδή να επιτρέψει την διάθεση των «περισσευμάτων» αυτών για την κάλυψη μέρους των οφειλομένων προηγουμένων μηνών. Υπενθυμίζεται πως με αυθαίρετο τρόπο σε όλα σχεδόν τα νοσοκομεία γινόταν από 1-1-12 περικοπή στις πληρωμές των τακτικών εφημεριών από 10-30%, γιατί τα χρήματα δεν έφταναν. Υπενθυμίζεται επίσης πως ο κ. Λυκουρέντζος προφορικά αλλά και εγγράφως έχει δεσμευθεί για την πλήρη αποπληρωμή όλων των οφειλομένων, τουλάχιστον του πρώτου εξαμήνου (άλλωστε, για το δεύτερο εξάμηνο δεν … γεννάται μεγάλο θέμα πλέον, αφού λόγω του «τσεκουρέματος» που ισχύει από 1-8-12, περισσεύουν χρήματα …). Όμως μέχρι σήμερα αυτό έχει γίνει μόνο για τους μήνες Απρίλιο και Μάϊο.
Έτσι, ο ΓΓ του υπουργείου κ. Καλλίρης με έγγραφό του στις 27-11-12 υποτίθεται πως «τακτοποιεί» αυτό ακριβώς το αυτονόητο: την διάθεση δηλαδή «περισσευμάτων» από 1-8-12 ως 30-11-12 που λήγει το οικονομικό έτος για την κάλυψη μέρους των οφειλομένων προηγουμένων μηνών. Όμως, η σαδιστική και απαξιωτική προς τους εργαζόμενους συμπεριφορά της κυβέρνησης αυτής είναι πραγματικά απίστευτη. Μόλις κυκλοφόρησε το έγγραφο αυτό, έγινε αμέσως γνωστό πως οι υπηρεσίες του υπουργείου οικονομικών (ΥΔΕ κλπ) αρνούνται να το εφαρμόσουν με διάφορα προσχήματα ..... όπως και η δική μας!!!! ...

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012

Οι θέσεις της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Συντονιστών Διευθυντών ΕΣΥ‏


Συνάδελφοι,
Θαυμάστε τις θέσεις της ομαδούλας του Διευθυντικού κατεστημένου που το μοναδικό μέλημα είναι τα κεκτημένα τους αγνοώντας την κατάσταση του Συστήματος Υγείας της χώρας !


Της  Νίνα Κομνηνού


Τις θέσεις και τις προτάσεις των συντονιστών Διευθυντών ΕΣΥ, απέστειλε στον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο η Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Συντονιστών Διευθυντών ΕΣΥ, μετά τη γενική συνέλευση της Ένωσης στις αρχές Δεκεμβρίου.


Στην επιστολή, που υπογράφεται από τον πρόεδρο της Εταιρείας Νίκο Μαρουδιά και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κ.κ. Ι. Δατσέρη και Στ. Φούσα (αντιπρόεδροι), Αθ. Τρίκα (γεν. Γραμματέα), Γ. Φαρμακίδη (Ταμία), Χρ. Δερβένη και Ν. Μπατάκη (μέλη), αναφέρονται τα εξής:


«Η Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Συντονιστών Διευθυντών ΕΣΥ σας εκφράζει την αλληλεγγύη της στην προσπάθειά σας για την ενίσχυση του ΕΣΥ τώρα που δοκιμάζεται έντονα. Στις 5/12/2012 πραγματοποιήσαμε την Γενική μας Συνέλευση με αθρόα συμμετοχή Συντονιστών Διευθυντών από την Αθήνα αλλά και με εκπροσώπους των αντιστοίχων Συνελεύσεων Συντονιστών Διευθυντών Θεσ/νίκης, Κρήτης και Ρόδου.


Σας επισημαίνουμε τα εξής:


1. Όσο αφορά στην προκήρυξη των κενούμενων θέσεων και τις παρενέργειες που δημιουργήθηκαν μέχρι σήμερα από τις αδυναμίες των Διοικήσεων των Νοσοκομείων να ερμηνεύσουν σωστά τη νομοθεσία αλλά και τον φαύλο κύκλο των διαφόρων εγκυκλίων του υπουργείου.


Συγκεκριμένα:


Α) Με το νόμο 3918/2011 το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Ζ΄ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59, παράγραφος 3 του νόμου 3918 (ΦΕΚ 31Α΄) προβλέπει ότι: «Η κάλυψη κενής ή κενούμενης θέσης Συντονιστή Διευθυντή πραγματοποιείται με ανοικτή προκήρυξη, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 37 του ν. 2519/1997, όπως εκάστοτε ισχύει». Η έννοια της «κενής θέσης Συντονιστή Διευθυντή» είναι ότι όπου δεν υπάρχει πληρωθείσα θέση Συντονιστή Διευθυντή, είτε γιατί μετατράπηκε σε θέση Διευθυντή ή Επιμελητή είτε για οιονδήποτε άλλο λόγο, θα πρέπει να πραγματοποιείται ανοικτή προκήρυξη στο βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή. Η νομοθετική αυτή ρύθμιση καλύπτει αναδρομικά και όλες τις περιπτώσεις θέσεων Συντονιστή Διευθυντή που μετατράπηκαν και προκηρύχθηκαν σε άλλες θέσεις Διευθυντή ή Επιμελητή με το ν. 3754/2009.


Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να διευκρινισθεί άμεσα με νέα εγκύκλιο-απόφαση του Υπουργείου Υγείας, ότι σε κάθε περίπτωση κενής ή κενούμενης θέσης Συντονιστή Διευθυντή πραγματοποιείται υποχρεωτικά προκήρυξη στον ίδιο βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή σύμφωνα με το ν. 3868/2010, η οποία είναι ανοικτή σύμφωνα με το ν. 3918/2011 και να προκηρυχθούν αναδρομικά όλες οι θέσεις Συντονιστή Διευθυντή που κενώθηκαν μετά την εφαρμογή του ν. 3754/2009, καθώς και εκείνων που μετατράπηκαν και προκηρύχθηκαν σε θέση Επιμελητή Β΄, μετατρέποντας κενές οργανικές θέσεις κατώτερων βαθμών σε θέσεις Συντονιστή Διευθυντή.


Για την πλήρη νομοθετική αποσαφήνιση, η πρόταση μας είναι η εξής: Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Ζ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε Τμήμα Νοσοκομείου του ΕΣΥ δημιουργείται θέση Συντονιστή Διευθυντή όταν για οιονδήποτε λόγο έχει καταργηθεί, ο οποίος έχει τη διοικητική και επιστημονική ευθύνη λειτουργίας του τμήματος. Για την κατάληψη θέσεως στο βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή απαιτείται η άσκηση ειδικότητας για έξι (6) τουλάχιστον χρόνια και ηλικία μέχρι εξήντα (60) ετών. Όλες οι θέσεις Συντονιστή Διευθυντή που κενώνονται ή κενώθηκαν μετά την εφαρμογή του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43Α΄) και δεν προκηρύχθηκαν στην ίδια θέση, προκηρύσσονται υποχρεωτικά σε θέση Συντονιστή Διευθυντή εντός διμήνου από την εφαρμογή του παρόντος νόμου».


Β). Επιπλέον, στο άρθρο 60 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α΄) προβλέπεται ότι: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω συμβουλίων, η διαδικασία λήψης απόφασης, η θέσπιση κριτηρίων και η συγκριτική αξιολόγηση των κρινόμενων». Η θέση μας είναι ότι το ΕΣΥ επηρεάζεται άμεσα και κατά τρόπο αρνητικό από τις ρυθμίσεις του ν.3754/2009 για τις εξελίξεις, διότι μεταξύ των άλλων καταργείται η συγκριτική και ουσιαστική αξιολόγηση των υπηρετούντων στο ΕΣΥ γιατρών και στέλνεται αρνητικό μήνυμα στους νέους γιατρούς σε σχέση με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Η διαδικασία της εξέλιξης των ιατρών σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 6 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165Α΄) κατά γενική ομολογία δεν απέδωσε τα αναμενόμενα στο θέμα της αντικειμενικής αξιολόγησης των ιατρών, με αποτέλεσμα όλοι ανεξαιρέτως οι ιατροί που αιτήθηκαν εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα να κριθούν εξελίξιμοι, πολλοί από τους οποίους το μόνο προσόν που είχαν ήταν η ποσοτική προϋπηρεσία. Τα τμήματα δεν πρέπει να αποτελούν ένα κλειστό club, όπου οι γιατροί απλά θα εξελίσσονται με μόνο ουσιαστικό προσόν την αρχαιότητα, χωρίς να υπάρχουν κίνητρα επιστημονικά, κλινικά ή διοικητικά. Με τη λογική αυτή, θα πρέπει επίσης να υπάρχουν στις κρίσεις επιλογής ή εξέλιξης αντικειμενικά ελάχιστα προσόντα κλινικά, επιστημονικά ή διοικητικά, ανάλογα με το βαθμό και το μέγεθος του Νοσοκομείου όπου κρίνεται η θέση.


Στην Υπουργική απόφαση που προβλέπεται από το άρθρο 60 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α΄) προτείνουμε να νομοθετηθεί ότι: «Για την εξέλιξη, πρόσληψη και επιλογή στους βαθμούς του Διευθυντή και του Συντονιστή Διευθυντή σε Νοσοκομεία της Α΄ και Β΄ ζώνης δυναμικότητας άνω των 200 κλινών απαιτείται τουλάχιστον η κατοχή αναγνωρισμένου τίτλου διδακτορικής διατριβής, δημοσιεύσεις με συνολικό Impact Factor τουλάχιστον 8 και αξιόλογο κλινικό έργο την τελευταία πενταετία. Για τους κατέχοντες τίτλο ιατρικής ειδικότητας της αλλοδαπής οι οποίοι δεν κατέχουν Ελληνικό ή ισότιμο τίτλο διδακτορικής διατριβής, απαιτούνται δημοσιεύσεις με συνολικό Impact Factor τουλάχιστον 12 και αξιόλογο κλινικό έργο την τελευταία πενταετία».


Γ). Θεωρούμε επίσης ότι στα όργανα των Νοσοκομείων πρέπει πάντοτε να προΐστανται Συντονιστές Διευθυντές και ότι δεν είναι λογικό υφιστάμενοι Διευθυντές να είναι Διευθυντές της Ιατρικής Υπηρεσίας και των τομέων, άρα να προΐστανται των Συντονιστών Διευθυντών. Προτείνουμε λοιπόν την νομοθετική αλλαγή της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν.3868/2010 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.2889/2001, ως εξής: «Στην Ιατρική Υπηρεσία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. προΐσταται ιατρός με θέση Συντονιστή Διευθυντή, προϊστάμενος τμήματος, εργαστηρίου ή μονάδας. Στους τομείς της Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ. προΐσταται ιατρός Συντονιστής Διευθυντής, προϊστάμενος τμήματος, εργαστηρίου ή μονάδας του τομέα αυτού». Για τον ίδιο λόγο, ζητούμε την νομοθετική αλλαγή της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν.3868/2010 και της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν.2889/2001 ως εξής: «Ως Διευθυντής τομέα ορίζεται ιατρός με θέση Συντονιστή Διευθυντή που προΐσταται τμήματος, εργαστηρίου ή μονάδας».


1. Τεράστιο θέμα θα προκύψει σε συγχωνεύσεις τμημάτων όπου Συντονιστές Διευθυντές δεν θα έχουν ουσιαστικά τμήμα να διευθύνουν, π.χ εάν στον Ευαγγελισμό οι 5 Παθολογικές γίνουν 3, 2 Συντονιστές Διευθυντές θα πλεονάζουν. Προτείνουμε ως πιο δίκαιο μέτρο, να μετακινούνται σε τμήματα που δεν υπάρχουν Συντονιστές Διευθυντές και διευθύνονται από απλούς Διευθυντές. Είναι απλή και πρακτική λύση χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Παράκληση όπως εκπρόσωποί μας να συμμετέχουν στις διαδικασίες των συγχωνεύσεων.


2. Μετά τη δραματική μείωση των μισθών των γιατρών του ΕΣΥ, αλλά την ακόμη μεγαλύτερη μείωση τους στο βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή, επανερχόμαστε στη οφθαλμοφανή αδικία που συντελείται στους γιατρούς του ΕΣΥ, να είναι δηλαδή ο μοναδικός ιατρικός κλάδος που δεν δικαιούται ιδιωτικού ιατρείου. Προτείνουμε λοιπόν να δοθεί το νομοθετικό δικαίωμα στους Συντονιστές Διευθυντές για ιδιωτικό έργο εντός και εκτός νοσοκομείου. Οι Συντονιστές Διευθυντές αποτελούν ολιγάριθμη ομάδα και δεν θα επηρεαστεί η λειτουργία των νοσοκομείων, εξομοιούμενοι με τους πανεπιστημιακούς νοσοκομειακούς ιατρούς σύμφωνα με άρθρο 30 του ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228Α΄). Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις συγχωνεύσεις κλινικών του ΙΚΑ, οι μόνοι που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είναι οι γιατροί του ΕΣΥ και αυτό είναι πέρα για πέρα άδικο, αφού Πανεπιστημιακοί, Στρατιωτικοί, γιατροί πρώην ΙΚΑ έχουν δικαίωμα ιδιωτικού έργου. Πρέπει στο ΕΣΥ όλοι να έχουμε τις ίδιες εργασιακές σχέσεις για νόμιμη αύξηση των αποδοχών, άλλως θα διαιωνίζεται το μαύρο χρήμα και η αδικία εις βάρος των γιατρών του ΕΣΥ που έχουν να επιτελέσουν το μεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο από όλους.


3. Πρέπει σύντομα να προχωρήσετε σε επαναξιολόγηση των γιατρών του ΕΣΥ, αρχίζοντας από την πρώτη βαθμίδα, των Συντονιστών Διευθυντών. Πρέπει άμεσα να ξεκαθαρίσουν τα κριτήρια αξιολόγησης και τα εκλεκτορικά σώματα εν' όψη των συγχωνεύσεων τμημάτων και κλινικών. Δεν πρέπει επ' ουδενί λόγο να προχωρήσουμε με λάθος τρόπο τις συγχωνεύσεις διότι έτσι θα βλάψουμε την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας προς τους Έλληνες πολίτες και ταυτόχρονα θα δημιουργήσουμε τεράστιο θέμα όσον αφορά την αξιολόγηση των γιατρών του ΕΣΥ.


Πρέπει επίσης, να σταματήσουν οι απαράδεκτες διαδικασίες εξέλιξης των γιατρών «δια ανατάσεως της χειρός» μετά από συνέλευση των τομέων, αλλιώς θα συνεχίζει το σύστημα να καταρρέει όχι μόνο για οικονομικούς λόγους αλλά λόγω έλλειψης αξιολόγησης των γιατρών με αντίκτυπο στην ποιότητα των υπηρεσιών».