Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

ΠΡΟΟΔΟΣ :Κακής ποιότητας το φαγητό των νοσηλευόμενων :

Κακής ποιότητας το φαγητό των νοσηλευόμενων 
25/07/2012 


ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου
«Ανδρέας Παπανδρέου», αποκαλύπτει
ο διοικητής του νοσηλευτικού μας ιδρύματος, Βασίλης Παπανικόλας, δια μέσου πρόχειρου σημειώματος, που παρέδωσε
χθες, το νέο Υπουργό Υγείας, Ανδρέα
Λυκουρέντζο.
Ο διοικητής του Νοσοκομείου της Ρόδου,
αποκαλύπτει σε σημείο του έγγραφού
του, ότι «το φαγητό (που παρέχεται στους ασφαλισμένους), είναι από μέτριο έως κακής ποιότητας».
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας, στην Αθήνα, στις 23 Ιουλίου 2012, μεταξύ του Υπουργού Υγείας, Αντρέα Λυκουρέντζου και των Διοικητών
των Νοσοκομείων της 2ης και 7ης Υ.ΠΕ., ο διοικητής των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Ρόδου - Κω – Καλύμνου, Βασίλης Παπανικόλας, στην ενημέρωση του προς τον Υπουργό, εκτός από την παράθεση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
τα νοσοκομεία μας, πρότεινε και συγκεκριμένα μέτρα μείωσης του κόστους λειτουργίας του Νοσοκομείου της Ρόδου, τα οποία περιλαμβάνονται και στο πρόχειρο
γραπτό σημείωμα το οποίο παρέδωσε στον Υπουργό.
Τα μέτρα περιστολής του κόστους λειτουργίας
του Νοσοκομείου της Ρόδου, τα οποία πρότεινε ο κ. Παπανικόλας, είναι τα εξής:

1. Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής Ο2
Μέχρι σήμερα, η προμήθεια σε ιατρικό οξυγόνο γίνεται με υγρό οξυγόνο, με ετήσιο
κόστος, συμπεριλαμβανομένων και των μεταφορικών 420.000€ ετησίως.
Με την εγκατάσταση συγκροτήματος παραγωγής Ο2 συνολικού κόστους προμήθειας
και εγκατάστασης 240.000€ με ΦΠΑ επιτυγχάνουμε απόσβεση του μηχανήματος
σε 8 μήνες και εξοικονομούμε 400.000€ ετησίως μετά τον πρώτο χρόνο.

2. Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο πλυσίματος ακάθαρτου ιματισμού
Το νοσοκομείο διαθέτει αυτόνομο συγκρότημα
πλυντηρίου-στεγνωτηρίου. Η μέση ημερήσια παραγωγή είναι σε ισοδύναμα σεντόνια ανά 1300 τεμάχια (πετσέτες-μαξιλαροθήκες-κουβέρί). Το ετήσιο κόστος (προσωπικό-καύσιμα-αναλώσιμα-
ενέργεια) ανέρχεται στο ποσό των 280.000€ δηλαδή κόστος ανά σεντόνι 1,1€.
Με την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο,
μετά από έρευνα αγοράς, το κόστος ανά ισοδύναμο σεντόνι ανέρχεται σε 0,25€, δηλαδή ετήσιο κόστος 65.000€, εξοικονόμηση δηλαδή 220.000€ περίπου ετησίως.
Το προσωπικό του πλυντηρίου θα μπορούσε
να αξιοποιηθεί σε ειδικότητες που υπάρχει ήδη μεγάλο για την λειτουργία το νοσοκομείου πρόβλημα λόγω έλλειψης προσωπικού, όπως βοηθοί θαλάμων-τραυματιοφορείς-
κηπουροί κτλ.

3. Μείωση ενεργειακού κόστους
Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου έχει ενεργειακό
κόστος σε καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια περίπου 2.400.000€ ετησίως. Το κόστος αυτό επιμερίζεται σε ανάγκες θέρμανσης κλιματισμού – παραγωγής ζεστού νερού και ατμού, σε φωτισμό και κίνηση.
Το κόστος αυτό, σύμφωνα με μελέτες που έχουν ήδη γίνει θα μπορούσε να μειωθεί
έως και 80% με την εγκατάσταση συστημάτων φωτοβολταϊκών και ηλιακών συλλεκτών. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
δεν είναι δυνατή στην παρούσα φάση λόγω της μη διασύνδεσης της Ρόδου, αφού απαιτείται ειδική άδεια εγκατάστασης από Ρ.Α.Ε. (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) Μια νομοθετική ρύθμιση να εξαιρεθούν από την αδειοδότηση τα νοσηλευτικά ιδρύματα
της χώρας, θα έδινε την δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Το κόστος εγκατάστασης για 1MWatt (1000KWatt), το όποιο απαιτείται για κάλυψη
ενεργειακών αναγκών του νοσοκομείου,
θα ανέλθει σε 2.500.000€, δηλαδή σε ένα χρόνο περίπου θα μπορούσε να γίνει απόσβεση. Εναλλακτικά και με τις υφιστάμενες
συνθήκες και χωρίς την εγκατάσταση
των φωτοβολταϊκών, θα ήταν δυνατή η εγκατάσταση συστημάτων ηλιακών συλλεκτών μόνο για παραγωγή ζεστού νερού και θέρμανσης-κλιματισμού χώρων, με εξοικονόμηση 40% του ενεργειακού κόστους. Κόστος Προμήθειας και εγκατάστασης
περίπου 1.800.000€. Ο παραπάνω εξοπλισμός θα μπορούσε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013 εάν βεβαίως υπάρχουν τα αντίστοιχα μέτρα.

4. Αντικατάσταση Υφιστάμενου Εξοπλισμού
Ο υφιστάμενος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός
του νοσοκομείου κατά μέσο όρο έχει ηλικία 15 χρόνια. Λόγω της παλαιότητας
απαιτούνται μεγάλα ποσά συντήρησης με αβέβαια αποτελέσματα και κίνδυνο διακοπής
λειτουργίας τους λόγω έλλειψης ανταλλακτικών.
Το ετήσιο κόστος των πάγιων εγκατάστασης
του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
ανέρχεται στις 480.000€ ετησίως. Με την αντικατάσταση του εξοπλισμού, εκτός τις τριετίας που καλύπτεται από την εγγύηση θα μειωθεί σημαντικά το κόστος συντήρησης, τουλάχιστον κατά 60%.
Ήδη το νοσοκομείο έχει προωθήσει μέσω του ΕΣΠΑ αντικατάσταση αξονικού τομογράφου και μαστογράφου.
Απαιτείται η αντικατάσταση εξοπλισμού συνολικού κόστους 1.800.000€ (κεντρικά συστήματα ελέγχου μονάδων εντατικής και εμφραγμάτων, αναπνευστήρες εντατικής,
ακτινολογικά μηχανήματα κτλ) με ΕΣΠΑ. Θα πρέπει να σημειωθεί η μεγάλη μείωση σε αναλώσιμα ακτινολογικά films, υγρά, κτλ, αφού θα αντικατασταθούν με CD&DVD, τουλάχιστον κατά 50.000€ ετησίως.

5. Αντικατάσταση εξοπλισμού που χρησιμοποιεί
αναλώσιμα μιας χρήσης με πολλαπλών
χρήσεων
Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου χρησιμοποιούνται
μηχανήματα τα οποία καταναλώνουν
υλικά μιας χρήσης (διαθερμίες χειρουργείων,
λαπαροσκοπικά υλικά κλπ) τα οποία θα μπορούσαν να αντικατασταθούν με μηχανήματα που χρησιμοποιούν υλικά πολλαπλών χρήσεων. Ετήσια εξοικονόμηση
τουλάχιστον 50.000€

6. Κόστος Συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων
Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου έχει αναθέσει
την συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων
σε εξωτερικό συνεργείο, με ετήσια αποζημίωση 650.000€, εκτός ανταλλακτικών
και αναλώσιμων υλικών συντήρησης.
Το ετήσιο κόστος των ανταλλακτικών ανέρχεται περίπου σε 350.000€.
Με αλλαγή των όρων της σύμβασης θα μπορούσε να υπογραφεί σύμβαση στην οποία να συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά συντήρησης με ετήσιο κόστος 750.000€.
Εξοικονομούνται δηλαδή 300.000€ περίπου
ετησίως με ταυτόχρονη αποδέσμευση
προσωπικού που ασχολείται με παραγγελίες
υλικών αποθήκης, παραλαβές κτλ.

7. Κατάργηση ακτινολογικών films με αντικατάστασή τους από CD&DVD και εκτύπωση σε φύλλο χαρτιού
Εξοικονόμηση περίπου 100.000€. Αυτό το μέτρο θα τεθεί σε λειτουργία το επόμενο
τρίμηνο με την εγκατάσταση του νέου αξονικού τομογράφου που προμηθευτήκαμε
από το ΕΣΠΑ και θα επεκταθεί και στο Ακτινολογικό Εργαστήριο.

8. Εξέταση της εγκατάστασης των εξωτερικών
ιατρείων του ΙΚΑ Ρόδου στα τακτικά
εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου,
Έχουν ήδη αναφερθεί προσωπικά τα πλεονεκτήματα
του μέτρου όπως:
Ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείου από ειδικότητες όπως παρασκευαστές-χειριστές
ακτινολογικού, νοσηλευτικό προσωπικό
κτλ.
Εξοικονόμηση Ενοικίων από το ΙΚΑ

9. Ενοικίαση Φυσικοθεραπευτηρίου σε ιδιώτες με αντίστοιχα έσοδα για το νοσοκομείο
και αναβάθμιση υπηρεσιών.
Το Φυσικοθεραπευτήριο του Νοσοκομείου,
το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου και είναι από τα τελειότερα σε χώρους και εξοπλισμό Κέντρα Αποκατάστασης
στην Ελλάδα, ποτέ του δεν λειτούργησε
σύμφωνα με τις δυνατότητες του. ΟΙ τρείς (3) φυσικοθεραπευτές που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, αφ’ ενός μεν δεν επαρκούν για την πλήρη ανάπτυξη και αξιοποίηση του, αφ’ ετέρου δε εξαντλούν το ωράριο τους παρέχοντας τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς, επί τόπου στις κλινικές
που νοσηλεύονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει αναξιοποίητος ένας τεράστιος χώρος, πλήρως εξοπλισμένος και ο οποίος θα μπορούσε να μισθωθεί σε ιδιώτες και να λειτουργήσει σαν σύγχρονο Κέντρο Αποκατάστασης, προς όφελος του Δημοσίου,
του Νοσοκομείου αλλά και των κατοίκων
του νησιού που αναγκάζονται να μεταναστεύουν στην Αθήνα όταν έχουν ανάγκη ανάλογων υπηρεσιών.

10. Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο παρασκευής
φαγητού
Το μέσο ημερήσιο κόστος παρασκευής φαγητού ανέρχεται σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο
Ρόδου σε 9,5€ ανά ασθενή και είναι μέτριας έως κακής ποιότητας.
Από έρευνα αγοράς προκύπτει ότι με κόστος 5,5€ θα μπορούσε να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργείο για τρία γεύματα.
Το ετήσιο κόστος σίτισης του νοσοκομείου
ανέρχεται στο ποσό των 1.500.000 ετησίως, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού. Επομένως, ανάθεση σε εξωτερικό
συνεργείο με 1.100.000€ ετησίως θα μπορούσε να εξοικονομήσει 400.000€ ετησίως με αντίστοιχη αναβάθμιση της ποιότητας των φαγητών. Το προσωπικό μπορεί να ασχοληθεί με άλλες εργασίες, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, για άμεση κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου (βοηθοί θαλάμων-τραυματιοφορείς, διοικητικές
υπηρεσίες, κηπουροί κτλ). 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 Όσον αφορά την εγκατάσταση συστήματος παραγωγής οξυγόνου,την μείωση ενεργειακού κόστους την  αντικατάσταση Υφιστάμενου Εξοπλισμού, συμφωνούμε απόλυτα και έπρεπε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα να είχαν γίνει και τα επισημαίναμε συνεχώς,ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΔΥΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΟΙ  .Δεν υπάρχουν σχόλια: